Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 18. 11. 2019!

Workshop v rámci Měsíce kvality

 18. 11. 2019, 8:30 - 13:30
 NA2
Katedra managementu kvality FMT VŠB-TUO pořádá workshop, který bude součástí odborného semináře organizovaného v rámci Měsíce kvality 2019 ve spolupráci s Českou společností pro jakost, pobočka Ostrava.

 

 

 

V rámci workshopu budou prezentovány výsledky z EFRR projektu "Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci", reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to části VZ01 řešené pracovníky katedry managementu kvality FMT VŠB-TUO. 

Prezentovaná témata: 

Zpětnovazební systémy managementu kvality a jejich rozvoj. 

prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., Ing. Eva Tylečková

Digitalizace pracovních instrukcí

Bc. Lukáš Hendrych, Ing. petr Jurák, Libor Kulišťák, prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. 

Možnosti podrobnější analýzy výsledků studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření

prof. Ing. Jiří Plura, CSc., Ing. Pavlína Mikulová

Value Stream Mapping 4.0

Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.

Současné možnosti zlepšení sběru a vyhodnocování dat ve výrobním prostředí 

Bc. Jiří Laky, Ing. Kateřina Stanková, Libor Kulišťák, prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. 

 

 

 

  49.830799N; 18.162804E
Vloženo: 4. 11. 2019
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět