Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 12. 11. 2019!

Zasedání Akademického senátu

 12. 11. 2019, 13:00
 D206
Pozvánka na zasedání Akademického senátu FS.

Program:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS
 3. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultu strojní VŠB-TUO v bakalářských studijních programech v českém a anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021
 4. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultu strojní VŠB-TUO v navazujících magisterských studijních programech v českém a anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021
 5. Projednání akreditačních spisů doktorských studijních programů na FS VŠB-TUO:
  • „Aplikovaná mechanika“ (zkratka: APM, P+K, CZ+ENG),
  • „Dopravní a manipulační technika“ (zkratka: DMT, P+K, CZ+ENG),
  • „Energetické procesy“ (zkratka: ENP, P+K, CZ+ENG),
  • „Robotika“ (zkratka: ROB ,P+K, CZ+ENG),
  • „Řízení strojů a procesů“ (zkratka: RSP, P+K, CZ+ENG),
  • „Strojírenská technologie“ (zkratka: STE, P+K, CZ+ENG),
  • „Stavba výrobních strojů a zařízení“ (zkratka: SVZ, P+K, CZ+ENG).
 1. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu „Strojírenská technologie“ v anglickém jazyce na FS VŠB-TUO
 2. Různé

Předložené dokumenty jsou uloženy na http://iso.fs.vsb.cz/.

  49.8340128N; 18.1641594E
Vloženo: 6. 11. 2019
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět