Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 10. 12. 2019!

Zasedání Akademického senátu

 10. 12. 2019, 13:00
 D206
Pozvánka na zasedání Akademického senátu.

Program:

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS a výsledky hlasování per-rollam
  3. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021
  4. Projednání změny garanta oboru 2301R013 „Robotika“ bakalářského studijního programu B2341 „Strojírenství“ na FS VŠB-TUO
  5. Plán realizace strategického záměru Fakulty strojní VŠB-TUO na rok 2020
  6. Hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkanem FS z navržených kandidátů
  7. Různé

Předložené dokumenty jsou uloženy na http://iso.fs.vsb.cz/ v sekci „Pracovní dokumenty s možností připomínkování“.

  49.8340128N; 18.1641594E
Vloženo: 3. 12. 2019
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět