Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

vědecko-výzkumný pracovník na Katedře chemie (Fakulta materiálově-technologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava)

Děkanka Fakulty materiálově-technologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení 1 místa vědecko-výzkumného pracovníka na Katedře chemie.

Požadavky

  • ukončené doktorské studium v oblasti materiálové chemie;
  • publikační historie v databázích WoS a Scopus v oboru doktorského studia nebo příbuzném oboru;
  •  zkušenosti s přípravou a řešením grantových projektů národních i mezinárodních;
  •  mezinárodní spolupráce;
  • aktivní znalost anglického jazyka;
  • odborná praxe ve výzkumné nebo vzdělávací instituci výhodou;
  • předpoklad dalšího odborného růstu.

Nabízíme

Předpokládaný termín nástupu: 1. 4. 2020

Předpokládaný rozsah pracovního úvazku: 100 %

Doplňující informace

Přihlášky, doložené strukturovaným životopisem zaměřeným na průběh odborné a pedagogické praxe, kopiemi dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, získaných příslušných titulech a doklady osvědčující případnou pedagogickou praxi, seznam vědeckých a odborných prací zejména za poslední 3 roky, přehled absolvovaných vědeckých nebo odborných stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních nebo další doklady osvědčující vědeckou nebo jinou kvalifikaci a komentář k míře naplnění výše uvedených požadavků, zasílejte do 30 dnů po uveřejnění výběrového řízení na adresu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

    děkanát Fakulty materiálově-technologické

 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Kontakt

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

děkanát Fakulty materiálově-technologické

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Vloženo: 15. 1. 2020
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět