Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vedoucí katedry (Fakulta strojní)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího Katedry mechanické technologie Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava.

Termín nástupu: 1. 1. 2021 nebo dle dohody

Požadavky

  • dosažení titulu Ph.D. (resp. Dr., CSc. popř. vyššího) v příslušném nebo příbuzném oboru,
  • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru nebo v příbuzných oborech,
  • znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Doplňující informace

Uchazeči o výše uvedené vedoucí pozice doloží k písemné žádosti:

  • koncepci rozvoje pracoviště po stránce pedagogické, personální a vědecko-výzkumné,
  • strukturovaný životopis,
  • doklady o dosaženém vzdělání a získaných akademických titulech,
  • případné další doklady osvědčující odbornou kvalifikaci.

Každý uchazeč/ka při výběrovém řízení představí před výběrovou komisí svou koncepci rozvoje pracoviště a souvisejícího oboru v oblasti vědecko-výzkumné, pedagogické a personální formou prezentace v rozsahu do 10 minut.

Kontakt

Požadované dokumenty zašlete v elektronické formě (ve formátu PDF) na e-mail dekanat.fs@vsb.cz s předmětem „VK 345“.

Zaslané osobní údaje budou použity výhradně pro účel výběrového řízení a budou po ukončení výběrového řízení, pokud nebude uchazeč vybrán, zlikvidovány v souladu s příslušnou legislativou.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 11. 2020. 

Vloženo: 30. 10. 2020
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět