Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2009!

Na VŠB-TUO již pět let funguje Centrum transferu technologií

Centrum transferu technologií (CTT) VŠB-Technické univerzity Ostrava oslavilo 5 let svého působení.

CTT organizačně spadá pod Útvar prorektora pro spolupráci s průmyslem. Mezi hlavní činnosti spolupráce CTT a zájemců z podnikatelského sektoru lze například zařadit: a) Poskytování informací o vědecko-technických službách VŠB-TUO (https://vts.sso.vsb.cz/wps/portal/vts). b) Zprostředkování spolupráce mezi podnikatelským a univerzitním sektorem. c) Zprostředkování průmyslově právní ochrany různým druhům průmyslového vlastnictví. Mezi přínosy spolupráce pro zájemce nejen z podnikatelského sektoru patří: - Možnost spolupráce s nejlepšími odborníky ve výzkumu a vývoji. - Získání špičkových výsledků výzkumu a vývoje dle zadání podniků. - Přístup k nejnovějším světovým technologiím. - Rychlá inovace výrobních programů podniků. CTT zajišťuje i mnoho dalších činností a služeb pro zaměstnance VŠB-TUO. Začátkem roku 2008 bude v souvislosti s budováním Centra pokročilých inovačních technologií (CPIT) uvedeno do provozu Regionální centrum transferu technologií (RCTT). RCTT bude navazovat na činnosti a aktivity stávajícího CTT. RCTT bude napomáhat komerčnímu uplatnění poznatků, které vzniknou ve firmách umístěných v Podnikatelském inkubátoru, na univerzitách, institucích VaV a v ostatních podnikatelských subjektech z celého regionu v oblastech: duševního vlastnictví, rozvoje podnikání, podpory projektů ČR a EU, podpory partnerství a komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.

Veškeré aktuální informace o činnosti CTT naleznete na internetové adrese: http://www.vsb.cz/utvary/ctt/. 

Vloženo: 16. 7. 2007
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9900 - Kancelář rektora
Zpět