VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava

O tom, co se na VŠB – TU Ostrava právě děje, informujeme studenty i veřejnost formou tiskových zpráv.