Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na základě rozhodnutí Vlády ČR, je vydán tento příkaz rektora platný od 8. 1. 2021.

Dle opatření Vlády ČR se omezuje provoz vysokých škol tak, že se

 1. zakazuje při studiu na vysoké škole osobní přítomnost studentů na výuce. Studenti se mohou účastnit zkoušky, pokud je v jeden čas přítomno maximálně 10 osob (včetně zkoušejícího). Zákaz osobní přítomnosti se vztahuje také na účastníky kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na
  1. účast na přijímacích zkouškách na vysoké škole za účasti nejvýše 10 osob;
  2. účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník);
 2. zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu a) tohoto příkazu;
 3. zakazuje sportovní činnost jako součást vzdělávání s výjimkou studijních programů, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí akreditovaného studijního programu.

Zároveň platí toto mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které nařizuje mimo jiné od 8. 12. 2020 povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách univerzity.

Orientační počet osob, které nahlásily pozitivní výsledek na test COVID-19 v týdnu od do naleznete na samostatné stránce po přihlášení

Kontakt

Pro případné dotazy v souvislosti s koronavirem byl zřízen speciální e-mail emergency@vsb.cz.

Informace pro studenty:

Pokud jste studentem VŠB-TUO a máte pozitivní test na COVID-19 nebo Vám byla nařízena karanténa, vyplňte tyto údaje v systému:

Přejít na hlášení COVID-19

Pravidla pro ubytování v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19)

Informace pro studenty k možnostem on-line výuky

Informace pro zaměstnance:

V souladu s opatřením Vlády ČR a dle příkazu rektora ze dne 8. 1. 2021 nařizuje rektor všem vedoucím zaměstnancům oprávněným měnit pracovní poměry v souladu se směrnicí rektora č. TUO_SME_03_001, aby u jim podřízených zaměstnanců využívali v období od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 práci na dálku, pokud ji mohou zaměstnanci vykonávat v místě bydliště, případně aby jim umožnili čerpat dovolenou. Podmínkou je, aby to umožňovaly provozní podmínky příslušného pracoviště;

Nařizuje všem vedoucím zaměstnancům v období od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 využívat při komunikaci se zaměstnanci především on-line formu, a pouze v nezbytném případě konat porady a další společné činnosti se zaměstnanci za jejich osobní přítomnosti, dále zajistit, aby se zaměstnanci neshromažďovali v prostorách VŠB-TUO v počtu vyšším než 2 osoby za jiným účelem, než je výkon pracovní činnosti;

Doporučuje všem vedoucím zaměstnancům omezit na jimi řízených pracovištích výkon prací, které nejsou pro chod pracoviště v období od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 významné.

Zasedání akademických senátů, vědeckých rad a dalších orgánů fakult a VŠB-TUO zřízených na základě zákona č. 111/1998 Sb. není opatřením omezeno. Při konání těchto zasedání je třeba dodržovat podmínky uvedené v opatření. Splnění a dodržování podmínek opatření zajistí předseda příslušného orgánu.

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Informace pro všechny:

Provoz vrátnic od 4. 1. 2021

Recepce Den v týdnu Provoz Poznámky
Rektorát nonstop 24/7
EKF „A“ nonstop 24/7
FBI nonstop 24/7
FAST PVP nonstop 24/7
KP pracovní dny 5:30 - 22:00
N pracovní dny 6:00 - 22:00
CPIT TL1 pracovní dny 5:30 - 22:00
UK pracovní dny 7:00 - 15:45
GP pracovní dny 7:00 - 15:15
Archiv Hladnov pracovní dny 6:00 - 14:15
T pracovní dny 6:00 - 14:15
SH pracovní dny 6:00 - 14:15
EKF „E“ pracovní dny 7:00 - 17:00
UA pracovní dny 5:00 - 21:30
L pracovní dny 7:00 - 16:00
FAST „B“ pracovní dny uzavřeno
FEI pracovní dny 6:00 - 20:00
IET pracovní dny 6:00 - 22:00
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 16:00

Čestné prohlášení ke vstupu na univerzitu při konání akcí

Vláda ČR přijala s účinností od 7. 1. 2021 usnesení č. 13 o přijetí krizového opatření.

Opatření, mimo jiné, omezuje:

 • vzdělávací akce;
 • provoz sportovišť;
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor;
 • návštěvy hvězdáren a planetárií;
 • provoz stravovacích služeb;
 • provoz knihoven;
 • provoz v provozovnách poskytování služeb.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí a provozů jsou uvedeny v daném opatření Vlády ČR.

Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí a vykazují příznaky onemocnění, aby kontaktovali svého lékaře (v první fázi nejlépe telefonicky) a poradili se o dalším postupu a dále, aby se občané, kteří se rozhodnou vycestovat registrovali v systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí) https://drozd.mzv.cz/. Jedná se o systém MVCR a usnadňuje komunikaci.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, je občanům k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin. 

MŠMT doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. 

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

Odkazy na důležité weby:

Dokumenty: