Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimořádná opatření s ohledem na šíření koronavirovou epidemii COVID-19

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce platný od 14. 10. do 1. 11. 2020

Na základě nařízení Vlády ČR se omezuje ode dne 14. 10. 2020, od 00:00 hod. do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hod. provoz vysokých škol takto:

  • Zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání bez výjimek.
  • V případě zkoušek nesmí být v jeden čas více než 10 osob včetně zkoušejícího.
  • Zakazuje se poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe.

Příkaz rektora k omezení výuky od 14. 10. do 1. 11. 2020

Koronavirový semafor

Na základě současné epidemiologické situace v České republice se sledování dle koronavirového semaforu na univerzitě pozastavuje.

Stále platí toto mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které nařizuje mimo jiné od 21. 10. 2020 povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách univerzity.

Orientační počet osob, které nahlásily pozitivní výsledek na test COVID-19 v týdnu od do naleznete na samostatné stránce po přihlášení

Kontakt

Pro případné dotazy v souvislosti s koronavirem byl zřízen speciální e-mail emergency@vsb.cz.

Informace pro studenty:

Pro studenty bylo vyhlášeno ve dnech 29. 10. 2020 – 30. 10. 2020 rektorské volno.

Pokud jste studentem VŠB-TUO a máte pozitivní test na COVID-19 nebo Vám byla nařízena karanténa, vyplňte tyto údaje v systému:

Přejít na hlášení COVID-19

Pravidla pro ubytování v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19)

Informace pro studenty k možnostem on-line výuky

Informace pro zaměstnance:

Dle usnesení Vlády ČR se zakazuje od 14.10. do 3.11.2020 pořádání akcí s vyšším počtem než 6 osob ve vnitřních i vnějších prostorách. Výjimkou jsou zaměstnanci vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele.

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Informace pro všechny:

Provoz vrátnic od 12. 10. 2020

Recepce Den v týdnu Provoz Poznámky
Rektorát nonstop 24/7
EKF „A“ nonstop 24/7
FBI nonstop 24/7
FAST PVP nonstop 24/7
KP pracovní dny 7:00 - 15:15
N pracovní dny 6:00 - 22:00
CPIT TL1 pracovní dny 6:00 - 18:00
UK pracovní dny 7:00 - 15:45
GP pracovní dny 7:00 - 15:15
Archiv Hladnov pracovní dny 6:00 - 14:15
T pracovní dny 6:00 - 14:15
SH pracovní dny 7:00 - 13:00
EKF „E“ pracovní dny 7:00 - 17:00
UA pracovní dny 5:30 - 18:00
L pracovní dny 7:00 - 16:00
FAST „B“ pracovní dny uzavřeno
FEI pracovní dny 6:00 - 20:00
IET pracovní dny 6:00 - 18:00
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 14:00

Čestné prohlášení ke vstupu na univerzitu při konání akcí

Provoz sportovišť

S platností od půlnoci na pátek 9. 10. 2020 se uzavírá školní fitness centrum a aerobní sál. S platností od pondělí 12. 10. 2020 se uzavírají všechny tělocvičny a sportoviště VŠB-TUO pro vnitřní sportovní aktivity včetně soutěží.

Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí a vykazují příznaky onemocnění, aby kontaktovali svého lékaře (v první fázi nejlépe telefonicky) a poradili se o dalším postupu a dále, aby se občané, kteří se rozhodnou vycestovat registrovali v systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí) https://drozd.mzv.cz/. Jedná se o systém MVCR a usnadňuje komunikaci.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, je občanům k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin. 

MŠMT doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. 

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

Odkazy na důležité weby:

Dokumenty: