Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakt

Pro případné dotazy v souvislosti s koronavirem byl zřízen speciální e-mail .

Informace ke studiu

V současné době není studium VŠB-TUO omezeno žádným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Ubytování na kolejích

V současné době není ubytování studentů na kolejích VŠB-TUO omezeno žádným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Ochrana dýchacích cest

V současné době není nařízeno žádným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví používat ve vnitřních prostorách VŠB-TUO ochranu dýchacích cest.

Informace k výkonu práce, zasedání orgánů VŠ

Zasedání orgánů VŠ (akademických senátů, vědeckých rad a dalších orgánů fakult a dalších součástí VŠB-TUO) není omezeno, s výjimkou povinnosti nošení ochrany dýchacích cest.

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Provoz budov a stravovacích zařízení

V současné době není provoz Menzy VŠB-TUO omezen žádným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, nicméně prosím nadále dodržujte odstupy od ostatních zaměstnanců, zejména od zaměstnanců z jiných oddělení. U stolu může sedět maximálně 6 osob, jakákoliv manipulace se židlemi a stoly je nadále zakázána. Pro výdejny fakult FBI a FAST platí stejný režim jako pro menzu.

Testování zaměstnanců

V současné době na VŠB-TUO nedochází k plošnému testování zaměstnanců.