Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakt

Pro případné dotazy v souvislosti s koronavirem byl zřízen speciální e-mail .

Informace ke studiu

K 1. 9. 2021 není stanovena studentům, kteří se účastní prezenční výuky, povinnost prokazovat vysoké škole bezinfekčnost.

Provoz vysokých škol (s výjimkou povinností studentů prokazovat bezinfekčnost při poskytnutí ubytování na kolejích – viz níže) tak není k 1. 9. 2021 omezen žádným zvláštním opatřením Ministerstva zdravotnictví, a je třeba na činnost VŠB-TUO aplikovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví upravující obecně podmínky pro nošení ochrany dýchacích cest, konání akcí a případy, kdy je nutno prokazovat bezinfekčnost.

1. Nošení ochrany nosu a úst

Všichni, kdo se nacházejí ve vnitřních prostorách VŠB-TUO jsou povinni mít správně nasazenou ochranu dýchacích cest, tzn. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Výjimku z této povinnosti mají:

 • studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik),
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání,
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)

2. Prokázání bezinfekčnosti

Prokázat bezinfekčnost je potřeba v těchto případech:

 • při účasti na akademických obřadech a dalších akcích (účastní-li se obřadu v jeden okamžik více než 20 osob); vzdálenost účastníků od auditoria musí být nejméně 2 m
 • osobní účast účastníků na kurzech celoživotního vzdělávání nebo osobní účast účastníků kongresů
 • při ubytování studenta v ubytovacím zařízení VŠB-TUO (způsob prokázání bezinfekčnosti je v tomto případě uvedeno ZDE)

Bezinfekčnost osoba účastnící se výše uvedených aktivit (s výjimkou posledního bodu) prokazuje dokladem o

 • absolvování RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo POC antigenního testu nejdéle před 72 hodinami,
 • absolvováním očkováním v ČR nebo v zahraničí (podle stanovených podmínek),
 • o prodělání onemocnění (do 180 dní od pozitivního testu),

a nebo

 • provedením samotestu na místě, nebo
 • potvrzením nebo čestným prohlášením o provedeném testování ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.

Současně tato osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19.

Ubytování na kolejích

Od 31. 8. 2021 mohou Ubytovací služby VŠB-TUO ubytovat jen ty studenty/studentky, kteří:

 1. jsou očkováni proti onemocnění COVID-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní (a toto prokáží), nebo
 2. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více jak 180 dní (a toto prokáží), nebo
 3. absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR test nebo nejdéle před 72 hodinami, resp. 24 hod. v případě on-line testování, rychlý antigenní test (RAT) s negativním výsledkem (a toto prokáží), nebo RAT podstoupí pod dohledem pracovníků VŠB-TUO při příjezdu na koleje, a současně jsou připraveni se pravidelně testovat, a to každých 7 dní (testovat se nemusí ti, kteří jsou očkováni nebo prodělali laboratorně potvrzení onemocnění COVID-19).

Podmínky nastěhování na koleje:

 1. Při příjezdu na koleje budou pracovníci VŠB-TUO kontrolovat a zapisovat do interní aplikace, informaci o tom, kterou shora uvedenou podmínku splňujete (a), b), c)). Teprve po této kontrole budete moci vstoupit do Ubytovací kanceláře.
 2. Student, který nebude mít dokončené očkování, doklad o prodělaném onemocnění nebo platný test, si může (tak jak je uvedeno výše) na místě udělat pod dohledem pracovníků VŠB-TUO rychlý antigenní test (RAT).
  Upozorňujeme, že tento test bude zpoplatněn částkou ve výši 150 Kč a hradit jej můžete pouze v HOTOVOSTI.

Testování je nutno opakovat každých 7 dní, kdy bude ubytování na kolejích trvat.

Na kolejích bude pro studenty, kteří se budou muset pravidelně testovat, zřízeno TESTOVACÍ MÍSTO.

Testovací místo na kolejích

Informujeme ubytované o otevření testovacího místa, které je určeno pro ty, kteří se musí co 7 dní testovat, tj. ubytovaný není

 1. očkovaný pro onemocnění COVID-19 a od dokončeného očkovacího schématu neuplynulo nejméně 14 dní nebo
 2. neprodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více jak 180 dní,

Provozní doba testovacího místa od 21.9.2021:

každé úterý 13:30 – 18:30

Testovací místo se nachází v PŘÍZEMÍ BUDOVY B, V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, Č. 113 (vedle hotelové restaurace).

Mobilní laboratoř bude testování provádět ZDARMA, náklady vyúčtuje zdravotním pojišťovnám testovaných osob s výjimkou samoplátců.

Samoplátce, tj. ubytovaný bez uzavřeného zdravotního pojištění u české zdravotní pojišťovny bude hradit částku za vykonání antigenního testu ve výši 200 Kč vč. DPH za jeden test. Částku je nutno uhradit vždy před provedením testu na recepci E. Zde ubytovaný dostane doklad o úhradě, který předloží pracovníkům testovacího centra. Platbu může ubytovaný provést v hotovosti, popř. bankovní kartou.

Každý student, který se bude muset pravidelně testovat, je povinen se zaregistrovat v systému Reservatic (https://reservatic.com). Do formuláře je povinen uvést všechny údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt a e-mailovou adresu, do poznámky dole uvede zdravotní pojišťovnu, příp. číslo zdravotního pojištění). Po této registraci se bude pravidelně, nejpozději 24 hodin před samotným testováním, registrovat pro určený čas a den s tím, že se zaregistruje na testovacím místě Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Koleje VŠB-TUO.

V případě, že se ubytovaný bude testovat na jiném testovacím místě, je nutno výsledek testu vždy předložit v našem testovacím místě (provozní doba, viz výše).

Ochrana dýchacích cest - obecné

V souvislosti s epidemiologickou situací se zakazuje na základě opatření k ochraně dýchacích cest pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), ve všech vnitřních prostorách univerzity (s výjimkami uvedených VÝŠE a zaměstnanců, kteří v době výkonu práce na pracovišti, tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka) a dále v motorových vozidlech za účelem služební cesty.

Vzhledem k povinnosti zaměstnavatele vybavit své zaměstnance (s výjimkou zaměstnanců, kteří pracují na dálku a dále těch, kteří nepřicházejí v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce do fyzického styku s jinými osobami) ochrannými prostředky dýchacími cestami, je možné tyto prostředky vyzvednout ve skladě VŠB-TUO, přičemž skladové zásoby budou průběžně doplňovány.

Můj den v době epidemie – návod na správné chování v době epidemie od KHS MSK

Informace k výkonu práce, zasedání orgánů VŠ

Prezenční zasedání akademických senátů, vědeckých rad a dalších orgánů fakult a VŠB-TUO zřízených na základě zákona č. 111/1998 Sb. je možno konat za splnění podmínek uvedených v opatření. Konkrétně, účastní-li se na jednom místě více než 20 osob:

 • jsou osoby usazeny tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo (s výjimkou osob ze společné domácnosti);
 • každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (RT-PCR test), ne starší než 7 dnů, nebo potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (POC test), ne starší než 72 hodin,

nebo

 • osoba předloží národní certifikát o provedení očkování o tom, že byla očkována proti onemocnění COVID-19; podmínkou však je, že
  1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,

nebo

 • osoba prodělala onemocnění COVID-19, od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dnů, a toto prokáže, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na určení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 určený pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví s negativním výsledkem, nebo

Splnění a dodržování podmínek opatření zajistí předseda příslušného orgánu.

Orientační počet osob, které nahlásily pozitivní výsledek na test COVID-19 v týdnu od do naleznete na samostatné stránce po přihlášení

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Provoz budov a stravovacích zařízení

Provoz vrátnic od 1. 9. 2021

Recepce Den v týdnu Provoz
Rektorát nonstop 24/7
EKF „A“ nonstop 24/7
FBI nonstop 24/7
FAST PVP nonstop 24/7
KP pracovní dny 5:30 - 22:00
N pracovní dny 6:00 - 6:00
CPIT TL1 pracovní dny 5:30 - 22:00
UK pracovní dny 5:00 - 21:30
GP pracovní dny 5:00 - 21:00
Archiv Hladnov pracovní dny 5:30 - 22:00
T pracovní dny 5:30 - 22:00
SH pracovní dny 5:30 - 22:00
EKF „E“ pracovní dny 5:30 - 22:00
UA pracovní dny 5:00 - 21:30
L pracovní dny 7:00 - 16:00 (autonomní režim)
FAST „B“ pracovní dny 6:00 - 15:00 (od 6. 9.)
FEI pracovní dny 5:00 - 21:30
sobota 8:00 - 16:00
IET pracovní dny 6:00 - 22:00
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 19:30

Čestné prohlášení pro vstup osob do budov, které nejsou v zaměstnaneckém poměru s univerzitou

Čestné prohlášení ke vstupu na univerzitu při konání akcí

Od středy 3. 3. 2021 dojde k uzavření bufetů Univerzitní auly a na budově C (kruhovka), od pondělí 8. 3. 2021 dojde k omezení nabídky menzy, co do počtu jídel na výběr. V menze se nebudou moci stravovat žádné osoby, kromě zaměstnanců a studentů, ukončuje se tedy stravování pro důchodce a cizí strávníky. V menze je nutné dodržet odstupy, zvláště mezi zaměstnanci z jiných oddělení. U stolu mohou sedět maximálně 4 osoby, jakákoliv manipulace se židlemi a stoly je zakázaná. Pro výdejny fakult FBI a FAST platí stejný režim jako pro menzu.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí a provozů jsou uvedeny v daném opatření Vlády ČR.

Vycestování a dojezd ze zahraničí

Veškeré informace o pobytu v zahraničí najdete na covid.gov.cz/situace/zahranici

Od 9. 7. 2021 je každý zaměstnanec a student, který pobýval více než 12 hod. v posledních 14 dnech v zahraničí, povinen v souladu s příslušným opatřením Ministerstva zdravotnictví prokázat se po návratu ze zahraničí zaměstnavateli, resp. vzdělávací instituci, negativním testem nebo jiným dokladem o bezinfekčnosti (doklad o očkování, o prodělání COVID-19). Aktuální opatření upravující tuto povinnost je k dispozici na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.

Způsob prokázání bezinfekčnosti je vázán na zemi, ze které se osoba vrací; země jsou rozděleny na země s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19). Seznamy těchto zemí je možno najít např. na stránkách https://covid.gov.cz/ nebo na stránkách ministerstva zdravotnictví. Pravidla návratu do České republiky jsou přehledně také uvedena na stránkách ministerstva zahraničních věcí.

Všichni zaměstnanci a studenti VŠB-TUO, kteří se vrátili z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým, nebo středním rizikem, vysokým rizikem s velmi vysokým rizikem nebo extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) a nejsou osvobozeni od povinnosti prokázat se testem, musí splnit následující povinnosti:

 1. povinnost informovat VŠB-TUO o této skutečnosti. Zaměstnanec informuje svého nadřízeného. Student ubytovaný v Ubytovacím zařízení VŠB-TUO toto sdělí osobě pověřené ředitelem ubytovacího zařízení;
 2. povinnost prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu od poskytovatele zdravotních služeb z posledních 48 hodin nebo negativním PCR testu z posledních 72 hodin (podle toho, z jaké země se zaměstnanec vrátil, případně také jaký dopravní prostředek použil).

Zaměstnanci výše uvedené povinnosti plní při příchodu na VŠB-TUO ve vztahu ke svému nadřízenému, studenti k zaměstnanci pověřeného vedením fakulty. Bez doložení negativního testu není na pracovišti či na výuce či zkoušce přítomnost možná. Student ubytovaný v Ubytovacím zařízení VŠB-TUO předloží výsledek testu osobě pověřené ředitelem ubytovacího zařízení. Řešení individuálních případů náleží vedoucím pracovníkům fakult a součástí či jejich zástupcům v jejich nepřítomnosti.

V případě vyslání zaměstnance na pracovní cestu do zemí s nízkým nebo se středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 budou náklady na test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 před vstupem na území České republiky, resp. i další povinná testování spojená s návratem ze zahraničí, ve smyslu příslušných opatření Ministerstva zdravotnictví zaměstnancům ze strany VŠB-TUO hrazeny následně v rámci vyúčtování pracovní cesty.

Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou zaměstnanci a studenti, kteří

 • prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu uplynulo alespoň 11 dnů a ne více než 180 dnů, a prokáží se certifikátem o prodělané nemoci COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením s údaji, které jsou uvedeny v opatření čl. III.8 nebo III.8a

nebo

 • mají ukončeno očkování (tzn., že od druhé očkovací dávky dvoudávkového schématu nebo od dávky očkovací dávky v případě jednodávkového schématu aplikace dávky uplynulo nejméně 14 dnů) a toto prokáží (očkovaná osoba se musí prokázat národním certifikátem o provedeném očkování proti COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie vystaveným dle požadavků uvedených v opatření)

nebo se

 • jedná o přeshraničního zaměstnance nebo studenta, který za účelem výkonu práce alespoň jednou týdně oprávněně překračuje státní hranici s Českou republikou (neplatí pro ty, co přijíždějí ze zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19),

a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.