Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Podatelna zajišťuje příjem, distribuci a odesílání listovních a elektronických zásilek.

Doručovací adresa (pro všechna pracoviště VŠB-TUO):

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Adresa podatelny:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
budova rektorátu: A 108

Telefon:

+420 596 995 500

Otevírací doba:

PO-PÁ 8-14 h

E-mail:

epodatelna@vsb.cz

ID datové schránky:

d3kj88v

O podatelně

Elektronická podatelna je určena pro příjem e-mailových zpráv opatřených elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. U podání učiněných na adresu elektronické podatelny (s výjimkou podání učiněných dle zákona č. 106/1999 Sb.) je vyžadován elektronický podpis e-mailu nebo přílohy na doručeném podání a to uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Maximální velikost takto přijímaného podání je 20 MB.

Přehled přijímaných datových formátů:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Dokumenty v digitální podobě se přijímají na e-mailové adrese podatelny (), prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky VŠB-TUO (ID datové schránky je d3kj88v), poštou nebo osobním podáním na podatelně prostřednictvím paměťových zařízení umožňujících přenos dokumentů v digitální podobě (CD, DVD, USB).

Přijímaná paměťová zařízení

 • CD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem ISO9660 nebo UDF
 • USB (formát PC - systém souborů FAT32 nebo NTFS)

Dokument v digitální podobě

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný VŠB-TUO, je-li dostupný podatelně. Dokument v digitální podobě je dostupný podatelně v následujících případech:

 • pokud je ve formátu, ve kterém VŠB-TUO přijímá dokumenty v digitální podobě,
 • lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,
 • neobsahuje-li škodlivý kód (škodlivým kódem se rozumí počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na výpočetní technice),
 • v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém VŠB-TUO přijímá dokumenty v digitální podobě.

Pokud je VŠB-TUO dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí VŠB-TUO odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

Nepodaří-li se VŠB-TUO ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, VŠB-TUO dokument nezpracovává. VŠB-TUO také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.