Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyhledejte si kontakty na jednotlivé pracovníky VŠB-TUO. Interní uživatelé mají k dispozici rozšířený telefonní seznam na InNETu.

 • 9000 - Úsek rektora
  • 713 - Institut tělesné výchovy a sportu
  • 900 - Zúčtovací středisko pro rektorát
  • 9004 - Právní útvar
  • 9005 - Kontrola a interní audit
  • 908 - Akademický senát školy
  • 909 - VOS
  • 9560 - Veřejné zakázky
  • 9900 - Kancelář rektora
   • 9910 - Sekretariát rektora
   • 9920 - Vztahy s veřejností
    • 9921 - Popularizace
 • 9100 - Prorektor pro strategii a spolupráci
  • 9110 - Kancelář prorektora pro strategii a spolupráci
  • 9701 - Business centrum VŠB-TUO
  • 9710 - Centrum projektové podpory
  • 9720 - Centrum transferu technologií
  • 9730 - Kariérní centrum
 • 9200 - Prorektor pro studium
  • 9210 - Kancelář prorektora pro studium
  • 9220 - Oddělení pro vzdělávání
  • 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
  • 9240 - Poradenské centrum
  • 9260 - Centrum celoživotního vzdělávání
  • 9270 - Celoškolské katedry
   • 711 - Katedra společenských věd
   • 712 - Institut jazyků
 • 9300 - Prorektor pro VaV
  • 9310 - Kancelář prorektora pro VaV
  • 9311 - Oddělení strategických analýz
  • 9312 - Open Science & Vydavatelství, OS časopis
  • 9313 - Fraunhofer Innovation Platform
  • 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
  • 9830 - Ústřední knihovna
 • 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
  • 9340 - Výzkumné energetické centrum
   • 9341 - Inovace a bezpečnost
   • 9342 - Aplikace pro průmysl a municipality
   • 9343 - Technologie pro ochranu prostředí
   • 9344 - Moderní systémy vytápění
   • 9345 - Příprava a vedení projektů
  • 9350 - Institut environmentálních technologií
   • 9351 - Biochemické procesy
   • 9352 - Heterogenní fotokatalýza
   • 9353 - Příprava materiálů a zhodnocování odpadů
   • 9354 - Heterogenní katalýza
   • 9355 - Průmyslová chemie
   • 9356 - Energetické využití odpadů
   • 9357 - Úprava a analýza vod
  • 9360 - Centrum nanotechnologií
   • 9361 - Pokročilé nanotechnologie
   • 9362 - Materiálově environmentální laboratoř
  • 9370 - Centrum ENET
   • 9371 - Termochemická a vodíková konverze
   • 9372 - Vedlejší energetické produkty
   • 9373 - Sypké hmoty
   • 9374 - Inteligentní sítě
  • 9391 - Sekretariát CEET
 • 9400 - Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9012 - Systém řízení kvality
  • 9410 - Kancelář prorektora pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9420 - Investiční výstavba
  • 9430 - Univerzitní muzeum
  • 9440 - Znalecké ústavy
 • 9500 - Kvestor
  • 9510 - Kancelář kvestora
  • 9515 - Útvar facility managementu
   • 9550 - Útvar správy a provozu
    • 9551 - Podatelna
    • 9553 - Středisko údržby
     • 9554 - Středisko dopravy
    • 9556 - Provozní služby
     • 983 - Sportovní haly
    • 9558 - Úklidová služba
    • 9559 - Provoz aula
     • 988 - Aula
    • 986 - Rekreační středisko Lučina
    • 989 - Vesmír
   • 9570 - Útvar energetiky
    • 9571 - Energetické hospodářství
   • 9940 - Bezpečnostní útvar
    • 9552 - Bezpečnost a ochrana zdraví
    • 9555 - Strážní služba
    • 9572 - Požární ochrana
  • 9520 - Útvar ekonomiky a financí
   • 9521 - Hlavní ekonom
    • 9522 - Ekonomické oddělení
    • 9523 - Doplňková činnost
    • 9524 - Pokladní služba
   • 9525 - Hlavní účetní
    • 9526 - Všeobecná a hospodářská účtárna
    • 9528 - Inventarizace
    • 9529 - Evidence majetku
  • 9530 - Personální útvar
   • 9533 - Oddělení personální a mzdové
  • 9540 - Útvar investic a majetku
  • 9580 - Útvar BIM
  • 9590 - Ubytovací služby a Stravovací služby
   • 91511 - Kancelář ředitele - ekonom
   • 91514 - Úsek údržby
    • 91515 - Středisko údržby
   • 91516 - Hotelové ubytování
    • 91517 - Hotelová restaurace
   • 9152 - Ubytovací služby
    • 91522 - Koleje Poruba
     • 91523 - Budova A
     • 91524 - Budova B
     • 91525 - Budova C
     • 91526 - Budova D
     • 91527 - Budova E
     • 91528 - Sklad prádla
   • 9153 - Stravovací služby
    • 91531 - Menza
     • 91532 - Výdejna FBI
     • 91533 - Výdejna FAST
     • 91534 - Kuchyň
    • 91544 - Bufety
     • 91530 - Bufet EKF
     • 91535 - Bufet Poruba
     • 91536 - Bufet A
     • 91537 - Bufet 8 Aula
     • 91538 - Bufet 6 - budova C
     • 91539 - Pizzerie
     • 91540 - Kavárna, budova D
     • 91541 - Bufet FAST
     • 91542 - Bufet FEI
     • 91543 - Bufet FBI
 • 9600 - IT4Innovations
  • 96110 - Oddělení komunikace
  • 96120 - Oddělení veřejných zakázek a právních služeb
  • 96130 - Ekonomické oddělení
  • 96140 - Oddělení bezpečnosti, provozu a správy budovy
  • 96150 - Oddělení rozvoje
  • 96200 - Úsek výzkumu a vývoje
   • 96210 - Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace
   • 96220 - Laboratoř pro výzkum infrastruktury
   • 96230 - Laboratoř vývoje paralelních algoritmů
   • 96240 - Laboratoř modelování pro nanotechnologie
   • 96250 - Laboratoř pro big data analýzy
   • 96260 - Oddělení školení a vzdělávání
  • 96300 - Úsek superpočítačových služeb
   • 96310 - Útvar provozu a správy HPC
   • 96320 - Oddělení uživatelské podpory
 • 9800 - Centrum informačních služeb
  • 9810 - Kancelář ředitele CIS
  • 9840 - Ediční středisko
  • 9850 - Archiv
  • 9870 - CIT - Centrum informačních technologií
   • 9871 - Oddělení informačních systémů
   • 9872 - Oddělení infrastruktury IT
   • 9873 - Audiovizuální služby
 • EKF - Ekonomická fakulta
  • 100 - Děkanát EkF
   • 100a - Sekretariát děkanátu EkF
   • 101 - Studijní oddělení EkF
   • 102 - Ekonomické oddělení
   • 715 - Detašované pracoviště ATEBS VM
  • 105 - Laboratoř informačních technologií
  • 114 - Katedra ekonomie
  • 115 - Katedra managementu
  • 116 - Katedra marketingu a obchodu
  • 117 - Katedra účetnictví a daní
  • 119 - Katedra práva
  • 120 - Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
  • 151 - Katedra matematických metod v ekonomice
  • 152 - Katedra podnikohospodářská
  • 153 - Katedra veřejné ekonomiky
  • 154 - Katedra financí
  • 155 - Katedra aplikované informatiky
  • 157 - Katedra systémového inženýrství
  • 161 - Oddělení vědy, výzkumu a doktorských studií
  • 163 - International Office
  • 165 - Oddělení vnějších vztahů
  • 166 - Ústav oceňování majetku
 • FAST - Fakulta stavební
  • 200 - Děkanát FAST
   • 200a - Sekretariát děkana
   • 201 - Studijní oddělení FAST
   • 202 - Ekonomické oddělení
   • 203 - Oddělení pro vědu a výzkum
   • 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
   • 208 - Výzkumné centrum dřevostaveb
   • 211 - Oddělení pro vnější vztahy
   • 212 - Středisko rezerv
  • 205 - Oddělení informačních technologií
  • 207 - Experimentální a diagnostické stavební centrum
  • 209 - Znalecký ústav FAST
  • 221 - Katedra konstrukcí
  • 222 - Katedra městského inženýrství
  • 223 - Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
  • 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
   • 224a - Laboratoř geotechniky a seismicity
  • 225 - Katedra pozemního stavitelství
  • 226 - Katedra architektury
  • 227 - Katedra dopravního stavitelství
  • 228 - Katedra stavební mechaniky
  • 229 - Katedra prostředí staveb a TZB
  • 230 - Katedra matematiky
 • FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • 010 - Děkanát FBI
   • 011 - Studijní oddělení FBI
   • 012 - Sekretariát děkana
   • 013 - Úsek pro vědu, rozvoj, zahraniční styky a ekonomiku
   • 014 - Oddělení projektů
  • 021 - Účelová pracoviště FBI
   • 021a - Provoz laboratoří a výpočetní techniky
  • 022 - Centrum simulačních technologií
  • 030 - Katedra požární ochrany
  • 040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
  • 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
  • 060 - Katedra bezpečnostních služeb
 • FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • 400 - Děkanát FEI
   • 401 - Studijní oddělení FEI
   • 402 - Oddělení vědy a podpory projektů
   • 403 - Oddělení provozních záležitostí a IT
   • 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
   • 405 - Advances Nanorobots and Multiscale Robot
  • 410 - Katedra elektroenergetiky
  • 420 - Katedra elektrotechniky
  • 430 - Katedra aplikované elektroniky
  • 440 - Katedra telekomunikační techniky
  • 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
  • 460 - Katedra informatiky
  • 470 - Katedra aplikované matematiky
  • 480 - Katedra fyziky
 • FMT - Fakulta materiálově-technologická
  • 600 - Děkanát FMT
   • 600a - Sekretariát děkana
   • 601 - Studijní oddělení
   • 602 - Referát ekonomiky
   • 603 - Referát pro vědu a zahraniční styky
  • 632 - Katedra materiálů a technologií pro automobily
  • 635 - Katedra tepelné techniky
  • 639 - Katedra managementu kvality
  • 651 - Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
  • 652 - Katedra metalurgických technologií
  • 653 - Katedra materiálového inženýrství a recyklace
  • 654 - Katedra řízení průmyslových systémů
  • 660 - CPIT - Centrum pokročilých inovačních technologií
   • 661 - Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu
   • 662 - Experimentální hluková a klimatizační laboratoř
   • 663 - Laboratoř pro výzkum ve zdravotnictví a životním prostředí
  • 670 - CCHI - Centrum chemického inženýrství
 • FS - Fakulta strojní
  • 300 - Děkanát FS
   • 301 - Studijní oddělení a International Office
   • 302 - Administrativa fakulty
   • 303 - Centrum bakalářských studií Šumperk
   • 304 - Oddělení projektů
  • 310 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
  • 330 - Katedra aplikované mechaniky
  • 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
  • 340 - Katedra konstruování
  • 342 - Institut dopravy
   • 342a - Ústav dopravních a procesních zařízení
   • 342b - Ústav letecké dopravy
   • 342c - Ústav dopravní technologie
   • 342d - Ústav dopravní techniky
   • 342e - Laboratoř sypkých hmot
  • 345 - Katedra mechanické technologie
  • 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
  • 347 - Katedra částí a mechanismů strojů
  • 352 - Katedra automatizační techniky a řízení
  • 354 - Katedra robotiky
  • 361 - Katedra energetiky
 • HGF - Hornicko-geologická fakulta
  • 500 - Děkanát HGF
   • 500a - Sekretariát děkanátu HGF
   • 501 - Studijní oddělení HGF
   • 502 - Úsek ekonomiky a podpory projektů
   • 504 - Úsek vědy, výzkumu a inovací
   • 505 - Úsek mobilit
  • 511 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
  • 512 - Institut kombinovaného studia Most
  • 513 - Geologický pavilon prof. Pošepného
  • 514 - Planetárium Ostrava
  • 541 - Katedra geologického inženýrství
  • 542 - Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
  • 544 - Katedra geodézie a důlního měřictví
  • 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení
  • 546 - Katedra environmentálního inženýrství
  • 548 - Katedra geoinformatiky
 • JINE - Externí organizace
  • ESN - Erasmus Student Network
  • IAESTE - IAESTE
  • OSU - Ostravská univerzita
  • UGN - Ústav geoniky AV ČR
  • YOUNIE - Younie
  • ZINST - Zahraniční instituce
 • USP - Univerzitní studijní programy

Kontakty na vedení

doc. Ing. Gajdoš Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (460)
Akademický pracovník (460)
prof. Ing. Krátký Michal, Ph.D.
Zástupce vedoucího (460)
Akademický pracovník (460)
RNDr. Ochodková Eliška, Ph.D.
Zástupce vedoucího (460)
Akademický pracovník (460)
Geletičová Yveta
Tajemník katedry (460)
Matějková Renáta
Sekretářka (460)
Petrželová Michaela
Sekretářka (460)

Kontakty na pracovníky

Ing. Albert Adam
Zaměstnanec (460)
Ing. Anlauf Tomáš
Zaměstnanec (460)
doc. Ing. Bača Radim, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Basterrech Sebastian, PhD.
Kmenový zaměstnanec (460)
Ing. Běhálek Marek, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Dohnálek Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Mgr. Dráždilová Pavla, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
prof. RNDr. Duží Marie, CSc.
Akademický pracovník (460)
doc. Mgr. Dvorský Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Fabián Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Fait Michal, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (460)
Ing. Fasuga Radoslav, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Fusek Radovan, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Gaura Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Chovanec Peter, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Mgr. Janča Ondřej
Zaměstnanec (460)
Ing. Janoušek Jan
Akademický pracovník (460)
Ing. Ježek David, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Kong Lingping
Zaměstnanec (460)
Ing. Kot Martin, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Kožusznik Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
doc. Ing. Krömer Pavel, Ph.D.
Proděkan pro mezinárodní spolupráci (FEI)
Akademický pracovník (460)
Mgr. Ing. Krumnikl Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
doc. Mgr. Kudělka Miloš, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Lukáš Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Mgr. Menšík Marek, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Moravec Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Němec Martin, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Olivka Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
prof. Ing. Platoš Jan, Ph.D.
Děkan (FEI)
Vedoucí útvaru (FEI)
Vedoucí útvaru (400)
Akademický pracovník (460)
Ing. Platošová Daniela
administrativní projektový pracovník (460)
Ing. Plucar Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Prokop Petr
Zaměstnanec (460)
Ing. Radecký Michal, Ph.D., MBA
Vedoucí útvaru (404)
Akademický pracovník (460)
Ing. Radvanský Martin
Zaměstnanec (460)
doc. Ing. Sawa Zdeněk, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Seidl David, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Technik (9374)
prof. RNDr. Snášel Václav, CSc.
Rektor (VŠB-TUO)
Vedoucí útvaru (VŠB-TUO)
Vedoucí útvaru (9900)
Vedoucí útvaru (9000)
Akademický pracovník (460)
doc. Dr. Ing. Sojka Eduard
Akademický pracovník (460)
Ing. Spányik Marek, MBA
Zaměstnanec (460)
Ing. Stříbný Daniel
Akademický pracovník (460)
Ing. Svoboda Radek
Akademický pracovník (460)
doc. RNDr. Šaloun Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Štolfa Jakub, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Štolfa Svatopluk, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Ing. Vašinek Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
prof. Ing. Zelinka Ivan, Ph.D.
Akademický pracovník (460)

Místnosti

Laboratoř analýzy a zpracování dat (460)
 • +420 596 993 979
 • EB411 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř bio-inspirovaných výpočtů (460)
 • +420 596 993 977
 • EB409 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř databázových systémů (460)
 • +420 596 993 976
 • EB408 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř mobilních zařízení II (460)
 • +420 596 993 988
 • EB429 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř paralelních systémů (460)
 • +420 596 993 989
 • EB430 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř počítačových sítí (460)
 • +420 596 993 987
 • EB425 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř robotiky (460)
 • +420 596 993 975
 • EB407 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř vizualizace (460)
 • +420 596 993 978
 • EB410 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř zpracování obrazu (460)
 • +420 596 993 972
 • EB404 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Počítačová učebna (460)
 • +420 596 993 909
 • EB104 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Počítačová učebna (460)
 • +420 596 993 919
 • EB113 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Počítačová učebna (460)
 • +420 596 993 937
 • EB207 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Počítačová učebna (460)
 • +420 596 993 938
 • EB208 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Počítačová učebna (460)
 • +420 596 993 943
 • EB213 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Počítačová učebna (460)
 • +420 596 993 973
 • EB405 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Počítačová učebna (460)
 • +420 596 993 974
 • EB406 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Sklad (460)
 • +420 596 993 991
 • EB428 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
učebna CPIT 5 (CŠ) (460)
 • +420 596 999 404
 • RV203 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
EA443 (460)
 • +420 596 995 909
 • EA443 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)