Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyhledejte si kontakty na jednotlivé pracovníky VŠB-TUO. Interní uživatelé mají k dispozici rozšířený telefonní seznam na InNETu.

 • 9000 - Úsek rektora
  • 713 - Institut tělesné výchovy a sportu
  • 900 - Zúčtovací středisko pro rektorát
  • 9004 - Právní útvar
   • 9560 - Veřejné zakázky
  • 9005 - Kontrola a interní audit
  • 908 - Akademický senát
  • 909 - VOS
  • 9900 - Kancelář rektora
   • 9910 - Sekretariát rektora
   • 9920 - Vztahy s veřejností
    • 9921 - Popularizace
 • 9100 - Prorektor pro strategii a spolupráci
  • 9110 - Kancelář prorektora pro strategii a spolupráci
  • 9701 - Business centrum VŠB-TUO
  • 9710 - Centrum projektové podpory
  • 9720 - Centrum transferu technologií
  • 9730 - Kariérní centrum
 • 9200 - Prorektor pro studium
  • 9210 - Kancelář prorektora pro studium
  • 9220 - Oddělení pro vzdělávání
  • 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
  • 9240 - Poradenské centrum
  • 9260 - Centrum celoživotního vzdělávání
  • 9270 - Celoškolské katedry
   • 711 - Katedra společenských věd
   • 712 - Institut jazyků
 • 9300 - Prorektor pro VaV
  • 9310 - Kancelář prorektora pro VaV
  • 9311 - Oddělení strategických analýz
  • 9312 - Open Science & Vydavatelství, OS časopis
  • 9313 - Fraunhofer Innovation Platform
  • 9314 - Writing Support Centre
  • 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
  • 9830 - Ústřední knihovna
 • 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
  • 9340 - Výzkumné energetické centrum
   • 9341 - Inovace a bezpečnost
   • 9342 - Aplikace pro průmysl a municipality
   • 9343 - Technologie pro ochranu prostředí
   • 9344 - Moderní systémy vytápění
   • 9345 - Příprava a vedení projektů
  • 9350 - Institut environmentálních technologií
   • 9351 - Biochemické procesy
   • 9352 - Heterogenní fotokatalýza
   • 9353 - Příprava materiálů a zhodnocování odpadů
   • 9354 - Heterogenní katalýza
   • 9355 - Průmyslová chemie
   • 9356 - Energetické využití odpadů
   • 9357 - Úprava a analýza vod
   • 9358 - EBEAM
  • 9360 - Centrum nanotechnologií
   • 9361 - Pokročilé nanotechnologie
   • 9362 - Materiálově environmentální laboratoř
  • 9370 - Centrum ENET
   • 9371 - Termochemická a vodíková konverze
   • 9372 - Vedlejší energetické produkty
   • 9373 - Sypké hmoty
   • 9374 - Inteligentní sítě
  • 9391 - Sekretariát CEET
 • 9400 - Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9012 - Systém řízení kvality
  • 9410 - Kancelář prorektora pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9420 - Investiční výstavba
  • 9430 - Univerzitní muzeum
  • 9440 - Znalecké ústavy
 • 9500 - Kvestor
  • 9510 - Kancelář kvestora
  • 9515 - Útvar facility managementu
   • 9550 - Útvar správy a provozu
    • 9551 - Podatelna
    • 9553 - Středisko údržby
     • 9554 - Středisko dopravy
    • 9556 - Provozní služby
     • 983 - Sportovní haly
    • 9558 - Úklidová služba
    • 9559 - Provoz aula
     • 988 - Aula
    • 986 - Rekreační středisko Lučina
    • 989 - Vesmír
   • 9570 - Útvar energetiky
    • 9571 - Energetické hospodářství
   • 9940 - Bezpečnostní útvar
    • 9552 - Bezpečnost a ochrana zdraví
    • 9555 - Strážní služba
    • 9572 - Požární ochrana
  • 9520 - Útvar ekonomiky a financí
   • 9521 - Hlavní ekonom
    • 9522 - Ekonomické oddělení
    • 9523 - Doplňková činnost
    • 9524 - Pokladní služba
   • 9525 - Hlavní účetní
    • 9526 - Všeobecná a hospodářská účtárna
    • 9528 - Inventarizace
    • 9529 - Evidence majetku
  • 9530 - Personální útvar
   • 9533 - Oddělení personální a mzdové
  • 9540 - Útvar investic a majetku
  • 9580 - Útvar BIM
  • 9590 - Ubytovací služby a Stravovací služby
   • 91511 - Kancelář ředitele - ekonom
   • 91514 - Úsek údržby
    • 91515 - Středisko údržby
   • 91516 - Hotelové ubytování
    • 91517 - Hotelová restaurace
   • 9152 - Ubytovací služby
    • 91522 - Koleje Poruba
     • 91523 - Budova A
     • 91524 - Budova B
     • 91525 - Budova C
     • 91526 - Budova D
     • 91527 - Budova E
     • 91528 - Sklad prádla
   • 9153 - Stravovací služby
    • 91531 - Menza
     • 91532 - Výdejna FBI
     • 91533 - Výdejna FAST
     • 91534 - Kuchyň
    • 91544 - Bufety
     • 91530 - Bufet EKF
     • 91535 - Bufet Poruba
     • 91536 - Bufet A
     • 91537 - Bufet 8 Aula
     • 91538 - Bufet 6 - budova C
     • 91539 - Pizzerie
     • 91540 - Kavárna, budova D
     • 91541 - Bufet FAST
     • 91542 - Bufet FEI
     • 91543 - Bufet FBI
 • 9600 - IT4Innovations
  • 96110 - Oddělení komunikace
  • 96120 - Oddělení veřejných zakázek a právních služeb
  • 96130 - Ekonomické oddělení
  • 96140 - Oddělení bezpečnosti, provozu a správy budovy
  • 96150 - Oddělení rozvoje
  • 96200 - Úsek výzkumu a vývoje
   • 96210 - Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace
   • 96220 - Laboratoř pro výzkum infrastruktury
   • 96230 - Laboratoř vývoje paralelních algoritmů
   • 96240 - Laboratoř modelování pro nanotechnologie
   • 96250 - Laboratoř kvantových výpočtů
   • 96260 - Oddělení školení a vzdělávání
  • 96300 - Úsek superpočítačových služeb
   • 96310 - Útvar provozu a správy HPC
   • 96320 - Oddělení uživatelské podpory
 • 9800 - Centrum informačních služeb
  • 9810 - Kancelář ředitele CIS
  • 9840 - Ediční středisko
  • 9850 - Archiv
  • 9870 - CIT - Centrum informačních technologií
   • 9871 - Oddělení informačních systémů
   • 9872 - Oddělení infrastruktury IT
   • 9873 - Audiovizuální služby
 • EKF - Ekonomická fakulta
  • 100 - Děkanát EkF
   • 100a - Sekretariát děkanátu EkF
   • 101 - Studijní oddělení EkF
   • 102 - Ekonomické oddělení
   • 715 - Detašované pracoviště ATEBS VM
  • 105 - Laboratoř informačních technologií
  • 114 - Katedra ekonomie
  • 115 - Katedra managementu
  • 116 - Katedra marketingu a obchodu
  • 117 - Katedra účetnictví a daní
  • 119 - Katedra práva
  • 120 - Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
  • 151 - Katedra matematických metod v ekonomice
  • 152 - Katedra podnikohospodářská
  • 153 - Katedra veřejné ekonomiky
  • 154 - Katedra financí
  • 155 - Katedra aplikované informatiky
  • 157 - Katedra systémového inženýrství
  • 161 - Oddělení vědy, výzkumu a doktorských studií
  • 163 - International Office
  • 165 - Oddělení vnějších vztahů
  • 166 - Ústav oceňování majetku
 • FAST - Fakulta stavební
  • 200 - Děkanát FAST
   • 200a - Sekretariát děkana
   • 201 - Studijní oddělení FAST
   • 202 - Ekonomické oddělení
   • 203 - Oddělení pro vědu a výzkum
   • 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
   • 208 - Výzkumné centrum dřevostaveb
   • 211 - Oddělení pro vnější vztahy
   • 212 - Středisko rezerv
  • 205 - Oddělení informačních technologií
  • 207 - Experimentální a diagnostické stavební centrum
  • 209 - Znalecký ústav FAST
  • 221 - Katedra konstrukcí
  • 222 - Katedra městského inženýrství
  • 223 - Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
  • 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
   • 224a - Laboratoř geotechniky a seismicity
  • 225 - Katedra pozemního stavitelství
  • 226 - Katedra architektury
  • 227 - Katedra dopravního stavitelství
  • 228 - Katedra stavební mechaniky
  • 229 - Katedra prostředí staveb a TZB
  • 230 - Katedra matematiky
 • FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • 010 - Děkanát FBI
   • 011 - Studijní oddělení FBI
   • 012 - Sekretariát děkana
   • 013 - Úsek pro vědu, rozvoj, zahraniční styky a ekonomiku
   • 014 - Oddělení projektů
  • 021 - Účelová pracoviště FBI
   • 021a - Provoz laboratoří a výpočetní techniky
  • 022 - Centrum simulačních technologií
  • 030 - Katedra požární ochrany
  • 040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
  • 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
  • 060 - Katedra bezpečnostních služeb
 • FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • 400 - Děkanát FEI
   • 401 - Studijní oddělení FEI
   • 402 - Oddělení vědy a podpory projektů
   • 403 - Oddělení provozních záležitostí a IT
   • 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
   • 405 - Advances Nanorobots and Multiscale Robotics Lab
  • 410 - Katedra elektroenergetiky
  • 430 - Katedra aplikované elektroniky
  • 440 - Katedra telekomunikační techniky
  • 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
  • 460 - Katedra informatiky
  • 470 - Katedra aplikované matematiky
  • 480 - Katedra fyziky
 • FMT - Fakulta materiálově-technologická
  • 600 - Děkanát FMT
   • 600a - Sekretariát děkana
   • 601 - Studijní oddělení
   • 602 - Referát ekonomiky
   • 603 - Referát pro vědu a zahraniční styky
  • 632 - Katedra materiálů a technologií pro automobily
  • 635 - Katedra tepelné techniky
  • 639 - Katedra managementu kvality
  • 651 - Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
  • 652 - Katedra metalurgických technologií
  • 653 - Katedra materiálového inženýrství a recyklace
  • 654 - Katedra řízení průmyslových systémů
  • 660 - CPIT - Centrum pokročilých inovačních technologií
   • 661 - Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu
   • 662 - Experimentální hluková a klimatizační laboratoř
   • 663 - Laboratoř pro výzkum ve zdravotnictví a životním prostředí
  • 670 - CCHI - Centrum chemického inženýrství
 • FS - Fakulta strojní
  • 300 - Děkanát FS
   • 301 - Studijní oddělení a International Office
   • 302 - Administrativa fakulty
   • 303 - Centrum bakalářských studií Šumperk
   • 304 - Oddělení projektů
  • 310 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
  • 330 - Katedra aplikované mechaniky
  • 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
  • 340 - Katedra konstruování
  • 342 - Institut dopravy
   • 342a - Ústav dopravních a procesních zařízení
   • 342b - Ústav letecké dopravy
   • 342c - Ústav dopravní technologie
   • 342d - Ústav dopravní techniky
   • 342e - Laboratoř sypkých hmot
  • 345 - Katedra mechanické technologie
  • 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
  • 347 - Katedra částí a mechanismů strojů
  • 352 - Katedra automatizační techniky a řízení
  • 354 - Katedra robotiky
  • 361 - Katedra energetiky
 • HGF - Hornicko-geologická fakulta
  • 500 - Děkanát HGF
   • 500a - Sekretariát děkanátu HGF
   • 501 - Studijní oddělení HGF
   • 502 - Úsek ekonomiky a podpory projektů
   • 504 - Úsek vědy, výzkumu a inovací
   • 505 - Úsek mobilit
  • 511 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
  • 512 - Institut kombinovaného studia Most
  • 513 - Geologický pavilon prof. Pošepného
  • 514 - Planetárium Ostrava
  • 541 - Katedra geologického inženýrství
  • 542 - Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
  • 544 - Katedra geodézie a důlního měřictví
  • 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení
  • 546 - Katedra environmentálního inženýrství
  • 548 - Katedra geoinformatiky
 • JINE - Externí organizace
  • ESN - Erasmus Student Network
  • IAESTE - IAESTE
  • OSU - Ostravská univerzita
  • UGN - Ústav geoniky AV ČR
  • YOUNIE - Younie
  • ZINST - Zahraniční instituce
 • USP - Univerzitní studijní programy

Kontakty na vedení

prof. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D.
Vedoucí útvaru (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
doc. Ing. Janáková Iva, Ph.D.
Zástupce vedoucího (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Ing. Drabinová Silvie, Ph.D.
Tajemník KEI (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
doc. Ing. Václavík Vojtěch, Ph.D.
Tajemník pro vědu a výzkum (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Zaměstnanec (546)
doc. Mgr. Vojtková Hana, Ph.D.
Tajemník pro studijní záležitosti (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Ješíková Dana
Sekretářka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)

Kontakty na pracovníky

Bílská Jarmila
Laborantka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Ing. Brožová Kateřina
Interní doktorand (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Mgr. Brťková Hana
Interní doktorand (546)
Junior researcher (9372)
Ing. Calábková Katrin
Kmenový zaměstnanec (546)
Laborantka (546)
Mgr. Čabanová Kristina, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
VaV pracovník (663)
prof. Ing. Čablík Vladimír, Ph.D.
Proděkan pro studium (HGF)
Garant programu Odpadové hospodářství a úprava surovin (546)
Předseda oborvé rady doktorského studijního programu Úpravnictví, Akademický pracovník (546)
Ing. Čech Martin
Akademický pracovník (546)
doc. Ing. Dvorský Tomáš, Ph.D. Paed.IGIP
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Ing. Halfar Jan
Kmenový zaměstnanec (546)
Ing. Chromíková Jitka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Ing. Kodymová Jana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
doc. Dr. Ing. Kučerová Radmila
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
doc. Ing. Kupka Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
prof. Dr. Ing. Kyncl Miroslav
Předseda oborové rady doktorského studia oboru 2102V009 Úpravnictví, Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
prof. Ing. Lapčík Vladimír, CSc.
Garant doktorského studia oboru 3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Ing. Malíková Petra, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Zaměstnanec (546)
Ing. Matušková Simona, Ph.D. Paed.IGIP
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Mgr. Motyka Oldřich, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Vědecký pracovník (9361)
Ing. Mudruňka Jaroslav, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Ing. Nováčková Martina
Laborantka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Ing. Novák Oto
Interní doktorand (546)
RNDr. Nováková Jana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
doc. Mgr. Pertile Eva, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Ing. Placová Karla
Interní doktorand (546)
zaměstnanec ZLVCH (511)
Ing. Plohák Petr
Interní doktorand (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
doc. Ing. Stalmachová Barbara, CSc.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Ing. arch. Student Aleš, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Architekt a urbanista (9420)
Ing. Švehláková Hana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)

Místnosti

Dílna (546)
 • +420 596 994 565
 • JB167 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř mikrobiologie (546)
 • +420 596 995 485
 • JA122 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů (546)
 • +420 596 995 592
 • D400 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů (546)
 • +420 596 995 593
 • D400 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř výuková (546)
 • +420 596 993 579
 • JA218 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř výuková (546)
 • +420 596 993 587
 • JA418 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř výuková (546)
 • +420 596 994 167
 • JA419 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř výuková (546)
 • +420 596 995 542
 • JB160 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř výuková (546)
 • +420 596 991 241
 • JC134 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Místnost doktorandů (546)
 • +420 596 993 106
 • JB344 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Pracovna pedagogů (546)
 • +420 596 993 569
 • JA221 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Pracovna výuková (546)
 • +420 596 995 585
 • JB345 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Učebna (546)
 • +420 596 993 155
 • F107 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Učebna (546)
 • +420 596 995 521
 • JB341 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
učebna CPIT 2 (546)
 • +420 596 999 452
 • RD108 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Zasedací místnost KEI (546)
 • +420 596 994 045
 • A818 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)