Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyhledejte si kontakty na jednotlivé pracovníky VŠB-TUO. Interní uživatelé mají k dispozici rozšířený telefonní seznam na InNETu.

 • 9000 - Úsek rektora
  • 713 - Institut tělesné výchovy a sportu
  • 900 - Zúčtovací středisko pro rektorát
  • 9004 - Právní útvar
   • 9560 - Veřejné zakázky
  • 9005 - Kontrola a interní audit
  • 908 - Akademický senát
  • 909 - VOS
  • 9900 - Kancelář rektora
   • 9910 - Sekretariát rektora
   • 9920 - Vztahy s veřejností
    • 9921 - Popularizace
 • 9100 - Prorektor pro strategii a spolupráci
  • 9110 - Kancelář prorektora pro strategii a spolupráci
  • 9701 - Business centrum VŠB-TUO
  • 9710 - Centrum projektové podpory
  • 9720 - Centrum transferu technologií
  • 9730 - Kariérní centrum
 • 9200 - Prorektor pro studium
  • 9210 - Kancelář prorektora pro studium
  • 9220 - Oddělení pro vzdělávání
  • 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
  • 9240 - Poradenské centrum
  • 9260 - Centrum celoživotního vzdělávání
  • 9270 - Celoškolské katedry
   • 711 - Katedra společenských věd
   • 712 - Institut jazyků
 • 9300 - Prorektor pro VaV
  • 9310 - Kancelář prorektora pro VaV
  • 9311 - Oddělení strategických analýz
  • 9312 - Open Science & Vydavatelství, OS časopis
  • 9313 - Fraunhofer Innovation Platform
  • 9314 - Writing Support Centre
  • 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
  • 9830 - Ústřední knihovna
 • 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
  • 9340 - Výzkumné energetické centrum
   • 9341 - Inovace a bezpečnost
   • 9342 - Aplikace pro průmysl a municipality
   • 9343 - Technologie pro ochranu prostředí
   • 9344 - Moderní systémy vytápění
   • 9345 - Příprava a vedení projektů
  • 9350 - Institut environmentálních technologií
   • 9351 - Biochemické procesy
   • 9352 - Heterogenní fotokatalýza
   • 9353 - Příprava materiálů a zhodnocování odpadů
   • 9354 - Heterogenní katalýza
   • 9355 - Průmyslová chemie
   • 9356 - Energetické využití odpadů
   • 9357 - Úprava a analýza vod
   • 9358 - EBEAM
  • 9360 - Centrum nanotechnologií
   • 9361 - Pokročilé nanotechnologie
   • 9362 - Materiálově environmentální laboratoř
  • 9370 - Centrum ENET
   • 9371 - Termochemická a vodíková konverze
   • 9372 - Vedlejší energetické produkty
   • 9373 - Sypké hmoty
   • 9374 - Inteligentní sítě
  • 9391 - Sekretariát CEET
 • 9400 - Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9012 - Systém řízení kvality
  • 9410 - Kancelář prorektora pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9420 - Investiční výstavba
  • 9430 - Univerzitní muzeum
  • 9440 - Znalecké ústavy
 • 9500 - Kvestor
  • 9510 - Kancelář kvestora
  • 9515 - Útvar facility managementu
   • 9550 - Útvar správy a provozu
    • 9551 - Podatelna
    • 9553 - Středisko údržby
     • 9554 - Středisko dopravy
    • 9556 - Provozní služby
     • 983 - Sportovní haly
    • 9558 - Úklidová služba
    • 9559 - Provoz aula
     • 988 - Aula
    • 986 - Rekreační středisko Lučina
    • 989 - Vesmír
   • 9570 - Útvar energetiky
    • 9571 - Energetické hospodářství
   • 9940 - Bezpečnostní útvar
    • 9552 - Bezpečnost a ochrana zdraví
    • 9555 - Strážní služba
    • 9572 - Požární ochrana
  • 9520 - Útvar ekonomiky a financí
   • 9521 - Hlavní ekonom
    • 9522 - Ekonomické oddělení
    • 9523 - Doplňková činnost
    • 9524 - Pokladní služba
   • 9525 - Hlavní účetní
    • 9526 - Všeobecná a hospodářská účtárna
    • 9528 - Inventarizace
    • 9529 - Evidence majetku
  • 9530 - Personální útvar
   • 9533 - Oddělení personální a mzdové
  • 9540 - Útvar investic a majetku
  • 9580 - Útvar BIM
  • 9590 - Ubytovací služby a Stravovací služby
   • 91511 - Kancelář ředitele - ekonom
   • 91514 - Úsek údržby
    • 91515 - Středisko údržby
   • 91516 - Hotelové ubytování
    • 91517 - Hotelová restaurace
   • 9152 - Ubytovací služby
    • 91522 - Koleje Poruba
     • 91523 - Budova A
     • 91524 - Budova B
     • 91525 - Budova C
     • 91526 - Budova D
     • 91527 - Budova E
     • 91528 - Sklad prádla
   • 9153 - Stravovací služby
    • 91531 - Menza
     • 91532 - Výdejna FBI
     • 91533 - Výdejna FAST
     • 91534 - Kuchyň
    • 91544 - Bufety
     • 91530 - Bufet EKF
     • 91535 - Bufet Poruba
     • 91536 - Bufet A
     • 91537 - Bufet 8 Aula
     • 91538 - Bufet 6 - budova C
     • 91539 - Pizzerie
     • 91540 - Kavárna, budova D
     • 91541 - Bufet FAST
     • 91542 - Bufet FEI
     • 91543 - Bufet FBI
 • 9600 - IT4Innovations
  • 96110 - Oddělení komunikace
  • 96120 - Oddělení veřejných zakázek a právních služeb
  • 96130 - Ekonomické oddělení
  • 96140 - Oddělení bezpečnosti, provozu a správy budovy
  • 96150 - Oddělení rozvoje
  • 96200 - Úsek výzkumu a vývoje
   • 96210 - Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace
   • 96220 - Laboratoř pro výzkum infrastruktury
   • 96230 - Laboratoř vývoje paralelních algoritmů
   • 96240 - Laboratoř modelování pro nanotechnologie
   • 96250 - Laboratoř kvantových výpočtů
   • 96260 - Oddělení školení a vzdělávání
  • 96300 - Úsek superpočítačových služeb
   • 96310 - Útvar provozu a správy HPC
   • 96320 - Oddělení uživatelské podpory
 • 9800 - Centrum informačních služeb
  • 9810 - Kancelář ředitele CIS
  • 9840 - Ediční středisko
  • 9850 - Archiv
  • 9870 - CIT - Centrum informačních technologií
   • 9871 - Oddělení informačních systémů
   • 9872 - Oddělení infrastruktury IT
   • 9873 - Audiovizuální služby
 • EKF - Ekonomická fakulta
  • 100 - Děkanát EkF
   • 100a - Sekretariát děkanátu EkF
   • 101 - Studijní oddělení EkF
   • 102 - Ekonomické oddělení
   • 715 - Detašované pracoviště ATEBS VM
  • 105 - Laboratoř informačních technologií
  • 114 - Katedra ekonomie
  • 115 - Katedra managementu
  • 116 - Katedra marketingu a obchodu
  • 117 - Katedra účetnictví a daní
  • 119 - Katedra práva
  • 120 - Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
  • 151 - Katedra matematických metod v ekonomice
  • 152 - Katedra podnikohospodářská
  • 153 - Katedra veřejné ekonomiky
  • 154 - Katedra financí
  • 155 - Katedra aplikované informatiky
  • 157 - Katedra systémového inženýrství
  • 161 - Oddělení vědy, výzkumu a doktorských studií
  • 163 - International Office
  • 165 - Oddělení vnějších vztahů
  • 166 - Ústav oceňování majetku
 • FAST - Fakulta stavební
  • 200 - Děkanát FAST
   • 200a - Sekretariát děkana
   • 201 - Studijní oddělení FAST
   • 202 - Ekonomické oddělení
   • 203 - Oddělení pro vědu a výzkum
   • 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
   • 208 - Výzkumné centrum dřevostaveb
   • 211 - Oddělení pro vnější vztahy
   • 212 - Středisko rezerv
  • 205 - Oddělení informačních technologií
  • 207 - Experimentální a diagnostické stavební centrum
  • 209 - Znalecký ústav FAST
  • 221 - Katedra konstrukcí
  • 222 - Katedra městského inženýrství
  • 223 - Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
  • 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
   • 224a - Laboratoř geotechniky a seismicity
  • 225 - Katedra pozemního stavitelství
  • 226 - Katedra architektury
  • 227 - Katedra dopravního stavitelství
  • 228 - Katedra stavební mechaniky
  • 229 - Katedra prostředí staveb a TZB
  • 230 - Katedra matematiky
 • FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • 010 - Děkanát FBI
   • 011 - Studijní oddělení FBI
   • 012 - Sekretariát děkana
   • 013 - Úsek pro vědu, rozvoj, zahraniční styky a ekonomiku
   • 014 - Oddělení projektů
  • 021 - Účelová pracoviště FBI
   • 021a - Provoz laboratoří a výpočetní techniky
  • 022 - Centrum simulačních technologií
  • 030 - Katedra požární ochrany
  • 040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
  • 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
  • 060 - Katedra bezpečnostních služeb
 • FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • 400 - Děkanát FEI
   • 401 - Studijní oddělení FEI
   • 402 - Oddělení vědy a podpory projektů
   • 403 - Oddělení provozních záležitostí a IT
   • 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
   • 405 - Advances Nanorobots and Multiscale Robotics Lab
  • 410 - Katedra elektroenergetiky
  • 430 - Katedra aplikované elektroniky
  • 440 - Katedra telekomunikační techniky
  • 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
  • 460 - Katedra informatiky
  • 470 - Katedra aplikované matematiky
  • 480 - Katedra fyziky
 • FMT - Fakulta materiálově-technologická
  • 600 - Děkanát FMT
   • 600a - Sekretariát děkana
   • 601 - Studijní oddělení
   • 602 - Referát ekonomiky
   • 603 - Referát pro vědu a zahraniční styky
  • 632 - Katedra materiálů a technologií pro automobily
  • 635 - Katedra tepelné techniky
  • 639 - Katedra managementu kvality
  • 651 - Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
  • 652 - Katedra metalurgických technologií
  • 653 - Katedra materiálového inženýrství a recyklace
  • 654 - Katedra řízení průmyslových systémů
  • 660 - CPIT - Centrum pokročilých inovačních technologií
   • 661 - Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu
   • 662 - Experimentální hluková a klimatizační laboratoř
   • 663 - Laboratoř pro výzkum ve zdravotnictví a životním prostředí
  • 670 - CCHI - Centrum chemického inženýrství
 • FS - Fakulta strojní
  • 300 - Děkanát FS
   • 301 - Studijní oddělení a International Office
   • 302 - Administrativa fakulty
   • 303 - Centrum bakalářských studií Šumperk
   • 304 - Oddělení projektů
  • 310 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
  • 330 - Katedra aplikované mechaniky
  • 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
  • 340 - Katedra konstruování
  • 342 - Institut dopravy
   • 342a - Ústav dopravních a procesních zařízení
   • 342b - Ústav letecké dopravy
   • 342c - Ústav dopravní technologie
   • 342d - Ústav dopravní techniky
   • 342e - Laboratoř sypkých hmot
  • 345 - Katedra mechanické technologie
  • 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
  • 347 - Katedra částí a mechanismů strojů
  • 352 - Katedra automatizační techniky a řízení
  • 354 - Katedra robotiky
  • 361 - Katedra energetiky
 • HGF - Hornicko-geologická fakulta
  • 500 - Děkanát HGF
   • 500a - Sekretariát děkanátu HGF
   • 501 - Studijní oddělení HGF
   • 502 - Úsek ekonomiky a podpory projektů
   • 504 - Úsek vědy, výzkumu a inovací
   • 505 - Úsek mobilit
  • 511 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
  • 512 - Institut kombinovaného studia Most
  • 513 - Geologický pavilon prof. Pošepného
  • 514 - Planetárium Ostrava
  • 541 - Katedra geologického inženýrství
  • 542 - Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
  • 544 - Katedra geodézie a důlního měřictví
  • 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení
  • 546 - Katedra environmentálního inženýrství
  • 548 - Katedra geoinformatiky
 • JINE - Externí organizace
  • ESN - Erasmus Student Network
  • IAESTE - IAESTE
  • OSU - Ostravská univerzita
  • UGN - Ústav geoniky AV ČR
  • YOUNIE - Younie
  • ZINST - Zahraniční instituce
 • USP - Univerzitní studijní programy

Kontakty na vedení

prof. Ing. Obalová Lucie, Ph.D.
Ředitelka IET (9350)
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9350)
Akademický pracovník (9350)
VaV pracovník (9350)
Projektový koordinátor (9358)
Ing. Beková Lucie
Ekonomický manažer (9350)
Tajemník IET (9350)
Ing. Kuča Roman, Ph.D.
Technický manažer (9350)
Manažer pro styk s aplikační sférou (9350)
Koordinátor projektu (9350)
Mgr. Lazarčuk Lenka
Sekretářka (9350)
Asistentka administrativního týmu (9350)
Michalisková Lucie
Sekretářka (9350)
Personální manažer (9350)

Kontakty na pracovníky

Dr. Basinas Panagiotis
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9351)
Ing. Bednárek Jan, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9357)
Mgr. Bílek Jiří, Ph.D., MBA
Kmenový zaměstnanec (9350)
Manažer projektu (9350)
Mgr. Buček Pavel, Ph.D.
Analytik specialista (9350)
Zaměstnanec (9355)
Ing. Burda Jiří, Ph.D.
odborný asistent (635)
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9356)
Ing. Fiedor Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (651)
VaV pracovník (9350)
Mgr. Gavlová Anna
Analytik (9350)
Zaměstnanec (9357)
dr inż. Górecka Sylwia
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9354)
Ing. Hruška Adam
Technik/Laborant (9350)
Zaměstnanec (9357)
Dr. Ing. Inayat Amer
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9355)
Jureček Jiří
Technik (9350)
Zaměstnanec (9351)
prof. Ing. Kočí Kamila, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9352)
Vedoucí výzkumné skupiny Heterogenní fotokatalýza (9350)
Akademický pracovník (9350)
Ing. Korpas Jakub, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9355)
Mgr. Koutník Ivan, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9357)
Ing. Lang Jaroslav, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9357)
Ing. Leštinský Pavel, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9355)
Vedoucí výzkumné skupiny Průmyslová chemie (9350)
Akademický pracovník (9350)
Ing. Machů Mario, Ph.D.
Odborný asistent (635)
VaV pracovník (9350)
Ing. Maršolek Petr
Analytik specialista (9350)
Zaměstnanec (9354)
RNDr. Martaus Alexandr, Ph.D.
Analytik specialista (9350)
Zaměstnanec (9352)
Ing. Matějová Lenka, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9353)
Vedoucí výzkumné skupiny Příprava materiálů a zhodnocování odpadů (9350)
Ing. Motúzová Tereza
Interní doktorand (9350)
Ph.D. student (9350)
Zaměstnanec (9352)
doc. Ing. Pacultová Kateřina, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9354)
Vedoucí výzkumné skupiny Heterogenní katalýza (9350)
Akademický pracovník (9350)
prof. Ing. Praus Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (651)
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9357)
Ing. Prostějovský Tomáš
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9352)
Ing. Reli Martin, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9352)
Ing. Ricka Rudolf
Interní doktorand (9350)
Student Ph.D. (9350)
Zaměstnanec (9352)
prof. Rümmeli Mark Hermann
Vedoucí útvaru (9358)
Vedoucí výzkumné skupiny EBEAM (9350)
Excelentní pracovník (9350)
Ing. Rusín Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9351)
Vedoucí výzkumné skupiny Biochemické procesy (9350)
Ing. Řepecká Lucie
Interní doktorand (9350)
Ph.D. student (9350)
Zaměstnanec (9357)
Ing. Strakošová Jana
Technik/Laborant (9350)
Zaměstnanec (9355)
Ing. Šlachtová Adéla
Interní doktorand (9350)
Student Ph.D. (9350)
Zaměstnanec (9353)
Ing. Vaštyl Michal, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9353)
doc. Ing. Velička Marek, Ph.D.
Vedoucí útvaru (635)
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9356)
prof. Ing. Vlček Jozef, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9356)
Vedoucí výzkumné skupiny Energetické využití odpadů (9350)
Mgr. Vráblová Martina, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9357)
Vedoucí výzkumné skupiny Úprava a analýza vod (9350)
Ing. Wojnarová Petra
Interní doktorand (9350)
VaV pracovník (9350)

Místnosti

Kancelář Digesce (9350)
 • +420 596 997 307
 • ET309 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Kancelář Digesce (9350)
 • +420 596 997 306
 • ET309 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Kancelář Fotokatalýzy (9350)
 • +420 596 997 325
 • ET303 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř anaerobní digesce (9350)
 • +420 596 997 340
 • ET115 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř analýzy odpadů a paliv (9350)
 • +420 596 997 338
 • ET215 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř heterogenní fotokatalýzy (9350)
 • +420 596 997 336
 • ET211 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř IT a modelování (9350)
 • +420 596 997 333
 • ET208 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř ochrany ovzduší (9350)
 • +420 596 997 326
 • ET204 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř PI (9350)
 • +420 596 996 230
 • DS124 , Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů (9350)
 • +420 596 995 768
 • ET216 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů 2 (9350)
 • +420 596 995 769
 • ET217 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř spalování (9350)
 • +420 596 997 341
 • ET120A , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř termochemických procesů (9350)
 • +420 596 995 766
 • ET124 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř termochemických procesů (9350)
 • +420 596 997 342
 • ET124A , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř tuhých zbytků (9350)
 • +420 596 997 337
 • ET214 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř vod (9350)
 • +420 596 997 335
 • ET209 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Management IET (9350)
 • +420 596 997 301
 • ET306 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Management IET (9350)
 • +420 596 997 302
 • ET306 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Open Space 2 (9350)
 • +420 596 997 320
 • ET318 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Open Space 2 (9350)
 • +420 596 997 321
 • ET318 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Open Space 2 (9350)
 • +420 596 997 322
 • ET318 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Open Space 2 (9350)
 • +420 596 997 323
 • ET318 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Open Space 2 (9350)
 • +420 596 997 324
 • ET318 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Sekretariát IET (9350)
 • +420 596 997 303
 • ET305 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Technický management IET (9350)
 • +420 596 997 305
 • ET308 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Úpravna vzorků (9350)
 • +420 596 995 767
 • ET127 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
ET307 (9350)
 • +420 596 997 300
 • ET307 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)