Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyhledejte si kontakty na jednotlivé pracovníky VŠB-TUO. Interní uživatelé mají k dispozici rozšířený telefonní seznam na InNETu.

 • 9000 - Úsek rektora
  • 713 - Institut tělesné výchovy a sportu
  • 900 - Zúčtovací středisko pro rektorát
  • 9004 - Právní útvar
   • 9560 - Veřejné zakázky
  • 9005 - Kontrola a interní audit
  • 908 - Akademický senát
  • 909 - VOS
  • 9900 - Kancelář rektora
   • 9910 - Sekretariát rektora
   • 9920 - Vztahy s veřejností
    • 9921 - Popularizace
 • 9100 - Prorektor pro strategii a spolupráci
  • 9110 - Kancelář prorektora pro strategii a spolupráci
  • 9701 - Business centrum VŠB-TUO
  • 9710 - Centrum projektové podpory
  • 9720 - Centrum transferu technologií
  • 9730 - Kariérní centrum
 • 9200 - Prorektor pro studium
  • 9210 - Kancelář prorektora pro studium
  • 9220 - Oddělení pro vzdělávání
  • 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
  • 9240 - Poradenské centrum
  • 9260 - Centrum celoživotního vzdělávání
  • 9270 - Celoškolské katedry
   • 711 - Katedra společenských věd
   • 712 - Institut jazyků
 • 9300 - Prorektor pro VaV
  • 9310 - Kancelář prorektora pro VaV
  • 9311 - Oddělení strategických analýz
  • 9312 - Open Science & Vydavatelství, OS časopis
  • 9313 - Fraunhofer Innovation Platform
  • 9314 - Writing Support Centre
  • 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
  • 9830 - Ústřední knihovna
 • 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
  • 9340 - Výzkumné energetické centrum
   • 9341 - Inovace a bezpečnost
   • 9342 - Aplikace pro průmysl a municipality
   • 9343 - Technologie pro ochranu prostředí
   • 9344 - Moderní systémy vytápění
   • 9345 - Příprava a vedení projektů
  • 9350 - Institut environmentálních technologií
   • 9351 - Biochemické procesy
   • 9352 - Heterogenní fotokatalýza
   • 9353 - Příprava materiálů a zhodnocování odpadů
   • 9354 - Heterogenní katalýza
   • 9355 - Průmyslová chemie
   • 9356 - Energetické využití odpadů
   • 9357 - Úprava a analýza vod
   • 9358 - EBEAM
  • 9360 - Centrum nanotechnologií
   • 9361 - Laboratoř pokročilých nanomateriálů
   • 9362 - Materiálově environmentální laboratoř
   • 9363 - Laboratoř nanotechnologií a struktury materiálů
   • 9364 - Laboratoř smluvního výzkumu a servisu
  • 9370 - Centrum ENET
   • 9371 - Termochemická a vodíková konverze
   • 9372 - Vedlejší energetické produkty
   • 9373 - Sypké hmoty
   • 9374 - Inteligentní sítě
  • 9391 - Sekretariát CEET
 • 9400 - Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9012 - Systém řízení kvality
  • 9410 - Kancelář prorektora pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9420 - Investiční výstavba
  • 9430 - Univerzitní muzeum
  • 9440 - Znalecké ústavy
 • 9500 - Kvestor
  • 9510 - Kancelář kvestora
  • 9515 - Útvar facility managementu
   • 9550 - Útvar správy a provozu
    • 9551 - Podatelna
    • 9553 - Středisko údržby
     • 9554 - Středisko dopravy
    • 9556 - Provozní služby
     • 983 - Sportovní haly
    • 9558 - Úklidová služba
    • 9559 - Provoz aula
     • 988 - Aula
    • 986 - Rekreační středisko Lučina
    • 989 - Vesmír
   • 9570 - Útvar energetiky
    • 9571 - Energetické hospodářství
   • 9940 - Bezpečnostní útvar
    • 9552 - Bezpečnost a ochrana zdraví
    • 9555 - Strážní služba
    • 9572 - Požární ochrana
  • 9520 - Útvar ekonomiky a financí
   • 9521 - Hlavní ekonom
    • 9522 - Ekonomické oddělení
    • 9523 - Doplňková činnost
    • 9524 - Pokladní služba
   • 9525 - Hlavní účetní
    • 9526 - Všeobecná a hospodářská účtárna
    • 9528 - Inventarizace
    • 9529 - Evidence majetku
  • 9530 - Personální útvar
   • 9533 - Oddělení personální a mzdové
  • 9540 - Útvar investic a majetku
  • 9580 - Útvar BIM
  • 9590 - Ubytovací služby a Stravovací služby
   • 91511 - Kancelář ředitele - ekonom
   • 91514 - Úsek údržby
    • 91515 - Středisko údržby
   • 91516 - Hotelové ubytování
    • 91517 - Hotelová restaurace
   • 9152 - Ubytovací služby
    • 91522 - Koleje Poruba
     • 91523 - Budova A
     • 91524 - Budova B
     • 91525 - Budova C
     • 91526 - Budova D
     • 91527 - Budova E
     • 91528 - Sklad prádla
   • 9153 - Stravovací služby
    • 91531 - Menza
     • 91532 - Výdejna FBI
     • 91533 - Výdejna FAST
     • 91534 - Kuchyň
    • 91544 - Bufety
     • 91530 - Bufet EKF
     • 91535 - Bufet Poruba
     • 91536 - Bufet A
     • 91537 - Bufet 8 Aula
     • 91538 - Bufet 6 - budova C
     • 91539 - Pizzerie
     • 91540 - Kavárna, budova D
     • 91541 - Bufet FAST
     • 91542 - Bufet FEI
     • 91543 - Bufet FBI
 • 9600 - IT4Innovations
  • 96110 - Oddělení komunikace
  • 96120 - Oddělení veřejných zakázek a právních služeb
  • 96130 - Ekonomické oddělení
  • 96140 - Oddělení bezpečnosti, provozu a správy budovy
  • 96150 - Oddělení rozvoje
  • 96200 - Úsek výzkumu a vývoje
   • 96210 - Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace
   • 96220 - Laboratoř pro výzkum infrastruktury
   • 96230 - Laboratoř vývoje paralelních algoritmů
   • 96240 - Laboratoř modelování pro nanotechnologie
   • 96250 - Laboratoř kvantových výpočtů
   • 96260 - Oddělení školení a vzdělávání
  • 96300 - Úsek superpočítačových služeb
   • 96310 - Útvar provozu a správy HPC
   • 96320 - Oddělení uživatelské podpory
 • 9800 - Centrum informačních služeb
  • 9810 - Kancelář ředitele CIS
  • 9840 - Ediční středisko
  • 9850 - Archiv
  • 9870 - CIT - Centrum informačních technologií
   • 9871 - Oddělení informačních systémů
   • 9872 - Oddělení infrastruktury IT
   • 9873 - Audiovizuální služby
 • EKF - Ekonomická fakulta
  • 100 - Děkanát EkF
   • 100a - Sekretariát děkanátu EkF
   • 101 - Studijní oddělení EkF
   • 102 - Ekonomické oddělení
   • 715 - Detašované pracoviště ATEBS VM
  • 105 - Laboratoř informačních technologií
  • 114 - Katedra ekonomie
  • 115 - Katedra managementu
  • 116 - Katedra marketingu a obchodu
  • 117 - Katedra účetnictví a daní
  • 119 - Katedra práva
  • 120 - Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
  • 151 - Katedra matematických metod v ekonomice
  • 152 - Katedra podnikohospodářská
  • 153 - Katedra veřejné ekonomiky
  • 154 - Katedra financí
  • 155 - Katedra aplikované informatiky
  • 157 - Katedra systémového inženýrství
  • 161 - Oddělení vědy, výzkumu a doktorských studií
  • 163 - International Office
  • 165 - Oddělení vnějších vztahů
  • 166 - Ústav oceňování majetku
 • FAST - Fakulta stavební
  • 200 - Děkanát FAST
   • 200a - Sekretariát děkana
   • 201 - Studijní oddělení FAST
   • 202 - Ekonomické oddělení
   • 203 - Oddělení pro vědu a výzkum
   • 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
   • 208 - Výzkumné centrum dřevostaveb
   • 211 - Oddělení pro vnější vztahy
   • 212 - Středisko rezerv
  • 205 - Oddělení informačních technologií
  • 207 - Experimentální a diagnostické stavební centrum
  • 209 - Znalecký ústav FAST
  • 221 - Katedra konstrukcí
  • 222 - Katedra městského inženýrství
  • 223 - Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
  • 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
   • 224a - Laboratoř geotechniky a seismicity
  • 225 - Katedra pozemního stavitelství
  • 226 - Katedra architektury
  • 227 - Katedra dopravního stavitelství
  • 228 - Katedra stavební mechaniky
  • 229 - Katedra prostředí staveb a TZB
  • 230 - Katedra matematiky
 • FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • 010 - Děkanát FBI
   • 011 - Studijní oddělení FBI
   • 012 - Sekretariát děkana
   • 013 - Úsek pro vědu, rozvoj, zahraniční styky a ekonomiku
   • 014 - Oddělení projektů
  • 021 - Účelová pracoviště FBI
   • 021a - Provoz laboratoří a výpočetní techniky
  • 022 - Centrum simulačních technologií
  • 030 - Katedra požární ochrany
  • 040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
  • 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
  • 060 - Katedra bezpečnostních služeb
 • FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • 400 - Děkanát FEI
   • 401 - Studijní oddělení FEI
   • 402 - Oddělení vědy a podpory projektů
   • 403 - Oddělení provozních záležitostí a IT
   • 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
   • 405 - Advances Nanorobots and Multiscale Robotics Lab
  • 410 - Katedra elektroenergetiky
  • 430 - Katedra aplikované elektroniky
  • 440 - Katedra telekomunikační techniky
  • 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
  • 460 - Katedra informatiky
  • 470 - Katedra aplikované matematiky
  • 480 - Katedra fyziky
 • FMT - Fakulta materiálově-technologická
  • 600 - Děkanát FMT
   • 600a - Sekretariát děkana
   • 601 - Studijní oddělení
   • 602 - Referát ekonomiky
   • 603 - Referát pro vědu a zahraniční styky
  • 632 - Katedra materiálů a technologií pro automobily
  • 635 - Katedra tepelné techniky
  • 639 - Katedra managementu kvality
  • 651 - Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
  • 652 - Katedra metalurgických technologií
  • 653 - Katedra materiálového inženýrství a recyklace
  • 654 - Katedra řízení průmyslových systémů
  • 660 - CPIT - Centrum pokročilých inovačních technologií
   • 661 - Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu
   • 662 - Experimentální hluková a klimatizační laboratoř
   • 663 - Laboratoř pro výzkum ve zdravotnictví a životním prostředí
  • 670 - CCHI - Centrum chemického inženýrství
 • FS - Fakulta strojní
  • 300 - Děkanát FS
   • 301 - Studijní oddělení a International Office
   • 302 - Administrativa fakulty
   • 303 - Centrum bakalářských studií Šumperk
   • 304 - Oddělení projektů
  • 310 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
  • 330 - Katedra aplikované mechaniky
  • 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
  • 340 - Katedra konstruování
  • 342 - Institut dopravy
   • 342a - Ústav dopravních a procesních zařízení
   • 342b - Ústav letecké dopravy
   • 342c - Ústav dopravní technologie
   • 342d - Ústav dopravní techniky
   • 342e - Laboratoř sypkých hmot
  • 345 - Katedra mechanické technologie
  • 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
  • 347 - Katedra částí a mechanismů strojů
  • 352 - Katedra automatizační techniky a řízení
  • 354 - Katedra robotiky
  • 361 - Katedra energetiky
 • HGF - Hornicko-geologická fakulta
  • 500 - Děkanát HGF
   • 500a - Sekretariát děkanátu HGF
   • 501 - Studijní oddělení HGF
   • 502 - Úsek ekonomiky a podpory projektů
   • 504 - Úsek vědy, výzkumu a inovací
   • 505 - Úsek mobilit
  • 511 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
  • 512 - Institut kombinovaného studia Most
  • 513 - Geologický pavilon prof. Pošepného
  • 514 - Planetárium Ostrava
  • 541 - Katedra geologického inženýrství
  • 542 - Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
  • 544 - Katedra geodézie a důlního měřictví
  • 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení
  • 546 - Katedra environmentálního inženýrství
  • 548 - Katedra geoinformatiky
 • JINE - Externí organizace
  • ESN - Erasmus Student Network
  • IAESTE - IAESTE
  • OSU - Ostravská univerzita
  • UGN - Ústav geoniky AV ČR
  • YOUNIE - Younie
  • ZINST - Zahraniční instituce
 • USP - Univerzitní studijní programy

Kontakty na vedení

prof. Ing. Simha Martynková Gražyna, Ph.D.
Ředitelka (9360)
Akademický pracovník (9360)

Kontakty na pracovníky

Advani Jacky Harish
Vědecký pracovník (9362)
Ing. Bobáček Roman, Ph.D.
Analytický technik - chemik (9361)
Bui Thanh Lam
Vědecký pracovník (9362)
Ing. Buřil Matěj
Vědecký pracovník (9361)
Ing. Czernek Pavel
Interní doktorand (9360)
Vědecký pracovník (9361)
Deshmukh Megha Anantrao
Vědecký pracovník (9362)
Ing. Fördös Tibor, Ph.D.
Akademický pracovník (653)
Vědecký pracovník (9361)
Goyal Vishakha
Vědecký pracovník (9362)
Ing. Halagačka Lukáš, Ph.D.
Akademický pracovník (653)
Vědecký pracovník (9361)
Ing. Holešová Sylva, Ph.D.
Akademický pracovník (9361)
Ing. Klecandová Lenka, Ph.D.
Akademický pracovník (653)
Vědecký pracovník (9361)
Ing. Kohut Tomáš
VaV (653)
Vědecký pracovník (9361)
Ing. Kozubová Světlana
Manažer kvality a preventista BOZP a PO (9361)
Ing. Kubáň Vít
Interní doktorand (9360)
Vědecký pracovník (9361)
Ing. Lacný Zdenek
Akademický pracovník (9361)
doc. Dr. Ing. Lesňák Michal
Akademický pracovník (040)
Vědecký pracovník (9361)
Liu Jiaming
Interní doktorand (9360)
VaV (653)
Mgr. Malina Ondřej, Ph.D.
Projektový manažer (9362)
Mgr. Mohelníková Lucie
Finanční a projektová manažerka (9362)
Mgr. Motyka Oldřich, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Vědecký pracovník (9361)
Nasiri Sohrab
Vědecký pracovník (9362)
Ing. Olšovská Eva
Interní doktorand (9360)
VaV pracovník (663)
Paul Shounik
Vědecký pracovník (9362)
Ing. Plaček Tomáš, Ph.D.
Provozní a projektový manažer (9361)
prof. Ing. Plachá Daniela, Ph.D.
Vedoucí laboratoře LAN (9361)
Akademický pracovník (9361)
Ing. Plesník Lukáš
Interní doktorand (9360)
Technik - vývoj a výzkum (9361)
Ing. Raška Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (040)
Vědecký pracovník (9361)
Ing. Rašková Andrea
Administrátorka projektů (9361)
Ing. Sathish Sajjan Kumar
Interní doktorand (9360)
Vědecký pracovník (9361)
prof. Ing. Seidlerová Jana, CSc.
Akademický pracovník (651)
Vědecký pracovník (9361)
Ing. Silber Robin, Ph.D.
Akademický pracovník (653)
Vědecký pracovník (9361)
Ing. Smijová Julie
Interní doktorand (9360)
Vědecký pracovník (9361)
Ing. Svoboda Ladislav, Ph.D.
Akademický pracovník (9361)
Ing. Vaculík Miroslav, Ph.D.
Akademický pracovník (9361)
VaV pracovník (663)
Ing. Vala Daniel
Interní doktorand (9360)
VaV (653)
Wu Yu-Chieh
Vědecký pracovník (9361)
Ing. Zágora Jakub
Interní doktorand (9360)
Vědecký pracovník (9361)
prof. RNDr. Zbořil Radek, Ph.D.
Vedoucí laboratoře MEL (9362)
Vědecký pracovník (9362)

Místnosti

Doktorandi N614 (9360)
 • +420 596 991 552
 • N614 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Doktorandi N715 (9360)
 • +420 596 991 597
 • N715 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Doktorandi N717 (9360)
 • +420 596 991 677
 • N717 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Doktorandi N719 (9360)
 • +420 596 991 696
 • N719 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Doktorandi N721 (9360)
 • +420 596 991 692
 • N721 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Fax CNT (9360)
 • +420 596 991 640
 • N519 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Chemická laboratoř (9360)
 • +420 596 991 547
 • N502 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř (9360)
 • +420 596 991 564
 • N525 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř AAS + ICP (9360)
 • +420 596 991 560
 • N610 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř AAS + IČ (9360)
 • +420 596 991 550
 • N611 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř AFM mikroskopie (9360)
 • +420 596 991 611
 • N109 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř chromatografie (9360)
 • +420 596 991 556
 • N601 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř molekulárního modelování (9360)
 • +420 596 991 606
 • N508 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř poloprovozu nanomletí (9360)
 • +420 596 999 425
 • RB122 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř přípravy frikčních kompozitů (9360)
 • +420 596 991 504
 • N114 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř přípravy vzorků (9360)
 • +420 596 991 574
 • N613 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř přípravy vzorků (9360)
 • +420 596 991 553
 • N615 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř testování frikčních kompozitů (9360)
 • +420 596 991 625
 • N113 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř vyluhovatelnosti (9360)
 • +420 596 991 567
 • N610A , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Laboratoř XRFS (9360)
 • +420 596 991 566
 • N609 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Pracovna zaměstance (9360)
 • +420 596 991 638
 • N617 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Přednášková místnost CNT (9360)
 • +420 596 991 507
 • N319 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Příjem vzorků (9360)
 • +420 596 991 576
 • N520 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Přípravna vzorků (9360)
 • +420 596 991 561
 • N504 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Přípravna vzorků (9360)
 • +420 596 991 563
 • N522 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Přípravna vzorků (9360)
 • +420 596 991 603
 • N619 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Sekretariát CNT (9360)
 • +420 596 991 545
 • N518 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Studentská laboratoř (9360)
 • +420 596 991 520
 • N511 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
Učebna CNT (9360)
 • +420 596 991 577
 • N524 , Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)