Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyhledejte si kontakty na jednotlivé pracovníky VŠB-TUO. Interní uživatelé mají k dispozici rozšířený telefonní seznam na InNETu.

 • 9000 - Úsek rektora
  • 713 - Institut tělesné výchovy a sportu
  • 900 - Zúčtovací středisko pro rektorát
  • 9004 - Právní útvar
  • 9005 - Kontrola a interní audit
  • 908 - Akademický senát školy
  • 909 - VOS
  • 9560 - Veřejné zakázky
  • 9900 - Kancelář rektora
   • 9910 - Sekretariát rektora
   • 9920 - Vztahy s veřejností
    • 9921 - Popularizace
 • 9100 - Prorektor pro strategii a spolupráci
  • 9110 - Kancelář prorektora pro strategii a spolupráci
  • 9701 - Business centrum VŠB-TUO
  • 9710 - Centrum projektové podpory
  • 9720 - Centrum transferu technologií
  • 9730 - Kariérní centrum
 • 9200 - Prorektor pro studium
  • 9210 - Kancelář prorektora pro studium
  • 9220 - Správa a rozvoj vzdělávání
  • 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
  • 9260 - Centrum celoživotního vzdělávání
  • 9270 - Celoškolské katedry
   • 711 - Katedra společenských věd
   • 712 - Institut jazyků
 • 9300 - Prorektor pro VaV
  • 9310 - Kancelář prorektora pro VaV
  • 9311 - Oddělení strategických analýz
  • 9312 - Open Science & Vydavatelství, OS časopis
  • 9313 - Fraunhofer Innovation Platform
  • 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
  • 9830 - Ústřední knihovna
 • 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
  • 9340 - Výzkumné energetické centrum
   • 9341 - INEF - Inovace pro efektivitu a ŽP
   • 9342 - Energetické služby
   • 9343 - Provozní měření
   • 9344 - Zkušebna
   • 9345 - Příprava a vedení projektů
  • 9350 - Institut environmentálních technologií
   • 9351 - Biochemické procesy
   • 9352 - Heterogenní fotokatalýza
   • 9353 - Příprava materiálů a zhodnocování odpadů
   • 9354 - Heterogenní katalýza
   • 9355 - Průmyslová chemie
   • 9356 - Energetické využití odpadů
   • 9357 - Úprava a analýza vod
  • 9360 - Centrum nanotechnologií
   • 9361 - Laboratoř anorganických materiálů
   • 9362 - Laboratoř organických a hybridních materiálů
   • 9363 - Laboratoř technologie a struktury nanomateriálů
   • 9364 - Laboratoř molekulárních simulací a funkčních nanostruktur
   • 9365 - Materials-EnviLab
   • 9366 - Laboratoř nanopartikulárních materiálů
   • 9367 - Laboratoř fyziky nanostruktur
  • 9370 - Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie
   • 9371 - Laboratoř termochemické a vodíkové konverze
   • 9372 - Laboratoř pro výzkum vedlejších energetických produktů
   • 9373 - Laboratoř sypkých hmot
   • 9374 - Laboratoř inteligentních sítí
   • 9380 - Projekt snižování CO2
 • 9400 - Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9012 - Systém řízení kvality
  • 9410 - Kancelář prorektora pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9420 - Investiční výstavba
  • 9430 - Univerzitní muzeum
  • 9440 - Znalecké ústavy
 • 9500 - Kvestor
  • 9510 - Kancelář kvestora
  • 9515 - Facility manažer
  • 9520 - Útvar ekonomiky a financí
   • 9521 - Hlavní ekonom
    • 9522 - Ekonomické oddělení
    • 9523 - Doplňková činnost
    • 9524 - Pokladní služba
   • 9525 - Hlavní účetní
    • 9526 - Všeobecná a hospodářská účtárna
    • 9528 - Inventarizace
    • 9529 - Evidence majetku
  • 9530 - Personální útvar
   • 9533 - Oddělení personální a mzdové
  • 9540 - Útvar investic a majetku
  • 9550 - Útvar správy a provozu
   • 9551 - Podatelna
   • 9553 - Středisko údržby
    • 9554 - Středisko dopravy
   • 9556 - Provozní služby
    • 983 - Sportovní haly
   • 9558 - Úklidová služba
   • 9559 - Provoz aula
    • 988 - Aula
   • 986 - Rekreační středisko Lučina
   • 989 - Vesmír
  • 9570 - Útvar energetiky
   • 9571 - Energetické hospodářství
  • 9580 - Útvar BIM
  • 9590 - Ubytovací služby a Stravovací služby
   • 91511 - Kancelář ředitele - ekonom
   • 91514 - Úsek údržby
    • 91515 - Středisko údržby
   • 91516 - Hotelové ubytování
    • 91517 - Hotelová restaurace
   • 9152 - Ubytovací služby
    • 91522 - Koleje Poruba
     • 91523 - Budova A
     • 91524 - Budova B
     • 91525 - Budova C
     • 91526 - Budova D
     • 91527 - Budova E
     • 91528 - Sklad prádla
   • 9153 - Stravovací služby
    • 91531 - Menza
     • 91532 - Výdejna FBI
     • 91533 - Výdejna FAST
     • 91534 - Kuchyň
    • 91544 - Bufety
     • 91530 - Bufet EKF
     • 91535 - Bufet Poruba
     • 91536 - Bufet A
     • 91537 - Bufet 8 Aula
     • 91538 - Bufet 6 - budova C
     • 91539 - Pizzerie
     • 91540 - Kavárna, budova D
     • 91541 - Bufet FAST
     • 91542 - Bufet FEI
     • 91543 - Bufet FBI
  • 9940 - Bezpečnostní útvar
   • 9552 - Bezpečnost a ochrana zdraví
   • 9555 - Strážní služba
   • 9572 - Požární ochrana
 • 9600 - IT4Innovations
  • 96110 - Oddělení komunikace
  • 96120 - Oddělení veřejných zakázek a právních služeb
  • 96130 - Ekonomické oddělení
  • 96140 - Oddělení bezpečnosti, provozu a správy budovy
  • 96150 - Oddělení rozvoje
  • 96200 - Úsek výzkumu a vývoje
   • 96210 - Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace
   • 96220 - Laboratoř pro výzkum infrastruktury
   • 96230 - Laboratoř vývoje paralelních algoritmů
   • 96240 - Laboratoř modelování pro nanotechnologie
   • 96250 - Laboratoř pro big data analýzy
   • 96260 - Oddělení školení a vzdělávání
  • 96300 - Úsek superpočítačových služeb
   • 96310 - Útvar provozu a správy HPC
   • 96320 - Oddělení uživatelské podpory
 • 9800 - Centrum informačních služeb
  • 9810 - Kancelář ředitele CIS
  • 9840 - Ediční středisko
  • 9850 - Archiv
  • 9870 - CIT - Centrum informačních technologií
   • 9871 - Oddělení Informačních systémů
   • 9872 - Oddělení infrastruktury IT
   • 9873 - Audiovizuální služby
 • EKF - Ekonomická fakulta
  • 100 - Děkanát EkF
   • 100a - Sekretariát děkanátu EkF
   • 101 - Studijní oddělení EkF
   • 102 - Ekonomické oddělení
   • 715 - Detašované pracoviště ATEBS VM
  • 105 - Laboratoř informačních technologií
  • 114 - Katedra ekonomie
  • 115 - Katedra managementu
  • 116 - Katedra marketingu a obchodu
  • 117 - Katedra účetnictví a daní
  • 119 - Katedra práva
  • 120 - Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
  • 151 - Katedra matematických metod v ekonomice
  • 152 - Katedra podnikohospodářská
  • 153 - Katedra veřejné ekonomiky
  • 154 - Katedra financí
  • 155 - Katedra aplikované informatiky
  • 157 - Katedra systémového inženýrství
  • 161 - Oddělení vědy, výzkumu a doktorských studií
  • 163 - International Office
  • 165 - Oddělení vnějších vztahů
  • 166 - Ústav oceňování majetku
 • FAST - Fakulta stavební
  • 200 - Děkanát FAST
   • 200a - Sekretariát děkana
   • 201 - Studijní oddělení FAST
   • 202 - Ekonomické oddělení
   • 203 - Oddělení pro vědu a výzkum
   • 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
   • 208 - Výzkumné centrum dřevostaveb
   • 211 - Oddělení pro vnější vztahy
   • 212 - Středisko rezerv
  • 205 - Oddělení informačních technologií
  • 207 - Experimentální a diagnostické stavební centrum
  • 209 - Znalecký ústav FAST
  • 221 - Katedra konstrukcí
  • 222 - Katedra městského inženýrství
  • 223 - Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
  • 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
   • 224a - Laboratoř geotechniky a seismicity
  • 225 - Katedra pozemního stavitelství
  • 226 - Katedra architektury
  • 227 - Katedra dopravního stavitelství
  • 228 - Katedra stavební mechaniky
  • 229 - Katedra prostředí staveb a TZB
  • 230 - Katedra matematiky
 • FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • 010 - Děkanát FBI
   • 011 - Studijní oddělení FBI
   • 012 - Sekretariát děkana
   • 013 - Úsek pro vědu, rozvoj, zahraniční styky a ekonomiku
   • 014 - Oddělení projektů
  • 021 - Účelová pracoviště FBI
   • 021a - Provoz laboratoří a výpočetní techniky
  • 022 - Centrum simulačních technologií
  • 030 - Katedra požární ochrany
  • 040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
  • 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
  • 060 - Katedra bezpečnostních služeb
 • FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • 400 - Děkanát FEI
   • 401 - Studijní oddělení FEI
   • 402 - Oddělení vědy a podpory projektů
   • 403 - Oddělení provozních záležitostí a IT
   • 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
  • 410 - Katedra elektroenergetiky
  • 420 - Katedra elektrotechniky
  • 430 - Katedra elektroniky
  • 440 - Katedra telekomunikační techniky
  • 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
  • 460 - Katedra informatiky
  • 470 - Katedra aplikované matematiky
  • 480 - Katedra fyziky
  • 491 - Laboratoř ZTL
 • FMT - Fakulta materiálově-technologická
  • 600 - Děkanát FMT
   • 600a - Sekretariát děkana
   • 601 - Studijní oddělení
   • 602 - Referát ekonomiky
   • 603 - Referát pro vědu a zahraniční styky
  • 632 - Katedra materiálů a technologií pro automobily
  • 635 - Katedra tepelné techniky
  • 639 - Katedra managementu kvality
  • 651 - Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
  • 652 - Katedra metalurgických technologií
  • 653 - Katedra materiálového inženýrství a recyklace
  • 654 - Katedra řízení průmyslových systémů
  • 660 - CPIT - Centrum pokročilých inovačních technologií
   • 661 - Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu
   • 662 - Experimentální hluková a klimatizační laboratoř
   • 663 - Laboratoř pro výzkum ve zdravotnictví a životním prostředí
  • 670 - CCHI - Centrum chemického inženýrství
 • FS - Fakulta strojní
  • 300 - Děkanát FS
   • 301 - Studijní oddělení a International Office
   • 302 - Administrativa fakulty
   • 303 - Centrum bakalářských studií Šumperk
   • 304 - Oddělení projektů
  • 310 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
  • 330 - Katedra aplikované mechaniky
  • 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
  • 340 - Katedra konstruování
  • 342 - Institut dopravy
   • 342a - Ústav dopravních a procesních zařízení
   • 342b - Ústav letecké dopravy
   • 342c - Ústav dopravní technologie
   • 342d - Ústav dopravní techniky
   • 342e - Laboratoř sypkých hmot
  • 345 - Katedra mechanické technologie
  • 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
  • 347 - Katedra částí a mechanismů strojů
  • 352 - Katedra automatizační techniky a řízení
  • 354 - Katedra robotiky
  • 361 - Katedra energetiky
 • HGF - Hornicko-geologická fakulta
  • 500 - Děkanát HGF
   • 500a - Sekretariát děkanátu HGF
   • 501 - Studijní oddělení HGF
   • 502 - Úsek ekonomiky a podpory projektů
   • 504 - Úsek vědy, výzkumu a inovací
   • 505 - Úsek mobilit
  • 511 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
  • 512 - Institut kombinovaného studia Most
  • 513 - Geologický pavilon prof. Pošepného
  • 514 - Planetárium Ostrava
  • 541 - Katedra geologického inženýrství
  • 542 - Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
  • 544 - Katedra geodézie a důlního měřictví
  • 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení
  • 546 - Katedra environmentálního inženýrství
  • 548 - Katedra geoinformatiky
 • JINE - Externí organizace
  • ESN - Erasmus Student Network
  • IAESTE - IAESTE
  • OSU - Ostravská univerzita
  • UGN - Ústav geoniky AV ČR
  • YOUNIE - Younie
  • ZINST - Zahraniční instituce
 • USP - Univerzitní studijní programy

Kontakty na vedení

doc. Ing. Prokop Lukáš, Ph.D.
Ředitel Centra ENET (9370)
Vedoucí útvaru (9374)
Akademický pracovník (410)
Ing. Klečková Stanislava
Tajemnice Centra ENET (9370)
Administrátor projektu (9370)
Bc. Vašutová Michaela
Asistentka ředitele Centra ENET, sekretariát (9370)
Projektový manažer (9370)

Kontakty na pracovníky

doc. Mgr. Bartoňová Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (651)
Senior researcher (9372)
 • +420 596 991 514
 • +420 596 995 466
 • +420 596 999 167
 • N616, Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
 • HB409, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
 • PI241, Studentská 17, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Ing. Bielesz David
Interní doktorand (430)
Technik (9372)
Ing. Bieleszová Silvia
Zaměstnanec (541)
Technik laborant (9372)
Mgr. Bílek Jiří, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (9350)
Manažer projektu (9350)
Researcher (9372)
prof. Ing. Čermák Tomáš, CSc.
Emeritní akademický pracovník (9370)
Ing. Foltýnková Lucie
Manažer řízení procesů (9370)
Manažer Business centra (9701)
Ing. Fulneček Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (410)
Researcher (9374)
prof. Ing. Honus Stanislav, Ph.D.
Vedoucí útvaru (361)
Akademický pracovník (361)
Researcher (9371)
Ing. Jezerská Lucie, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9373)
Senior researcher (9373)
Ing. Kabot Ondřej
Interní doktorand (410)
Junior researcher (9374)
Ing. Kantor Pavel, Ph.D.
Interní doktorand (361)
Člen řešitelského týmu (9372)
Mgr. Krčmářová Sylva
Tajemnice CEET (9390)
Ing. Krupa Filip
Junior researcher (9374)
prof. Ing. Mišák Stanislav, Ph.D.
Ředitel CEET (9390)
Akademický pracovník (410)
Ing. Moldřík Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (410)
Junior researcher (9371)
Ing. Mucha Nikolas, Ph.D.
Specialista komercializace (9720)
Koordinátor projektů (9370)
Ing. Najser Jan, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9371)
Researcher (9371)
Ing. Najser Tomáš
Interní doktorand (361)
Junior researcher (9371)
Ing. Němček Ondřej, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
Senior researcher (9371)
Ing. Němčík Jakub
Junior researcher (9374)
Ing. Prokeš Rostislav
Interní doktorand (542)
Junior Researcher (9373)
prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Vedoucí útvaru (9372)
Akademický pracovník (541)
Researcher (9372)
Ing. Seidl David, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Technik (9374)
prof. Ing. Sivek Martin, CSc.
Akademický pracovník (541)
Senior researcher (9371)
Ing. Šafář Michal, Ph.D.
Interní doktorand (361)
Člen řešitelského týmu (9372)
Ing. Žídek Martin, Ph.D.
Interní doktorand (542)
Researcher (9373)

Místnosti

Kancelář elektro velín ( Vítkovice ) (9370)
 • +420 596 995 722
 • B207 , Pohraniční 3336/86A, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Laboratoř elektro velín ( Vítkovice ) (9370)
 • +420 596 995 727
 • B028 , Pohraniční 3336/86A, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zasedací místnost pyrolýza ( Vítkovice ) (9370)
 • +420 596 995 724
 • A102 , Pohraniční 3336/86A, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zasedací místnost TCO (9370)
 • +420 596 995 720
 • D405 , Pohraniční 3336/86A, 703 00 Ostrava - Vítkovice