Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyhledejte si kontakty na jednotlivé pracovníky VŠB-TUO. Interní uživatelé mají k dispozici rozšířený telefonní seznam na InNETu.

 • 9000 - Úsek rektora
  • 713 - Institut tělesné výchovy a sportu
  • 900 - Zúčtovací středisko pro rektorát
  • 9004 - Právní útvar
  • 9005 - Kontrola a interní audit
  • 908 - Akademický senát školy
  • 909 - VOS
  • 9560 - Veřejné zakázky
  • 9900 - Kancelář rektora
   • 9910 - Sekretariát rektora
   • 9920 - Vztahy s veřejností
    • 9921 - Popularizace
 • 9100 - Prorektor pro strategii a spolupráci
  • 9110 - Kancelář prorektora pro strategii a spolupráci
  • 9701 - Business centrum VŠB-TUO
  • 9710 - Centrum projektové podpory
  • 9720 - Centrum transferu technologií
  • 9730 - Kariérní centrum
 • 9200 - Prorektor pro studium
  • 9210 - Kancelář prorektora pro studium
  • 9220 - Oddělení pro vzdělávání
  • 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
  • 9240 - Poradenské centrum
  • 9260 - Centrum celoživotního vzdělávání
  • 9270 - Celoškolské katedry
   • 711 - Katedra společenských věd
   • 712 - Institut jazyků
 • 9300 - Prorektor pro VaV
  • 9310 - Kancelář prorektora pro VaV
  • 9311 - Oddělení strategických analýz
  • 9312 - Open Science & Vydavatelství, OS časopis
  • 9313 - Fraunhofer Innovation Platform
  • 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
  • 9830 - Ústřední knihovna
 • 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
  • 9340 - Výzkumné energetické centrum
   • 9341 - Inovace a bezpečnost
   • 9342 - Aplikace pro průmysl a municipality
   • 9343 - Technologie pro ochranu prostředí
   • 9344 - Moderní systémy vytápění
   • 9345 - Příprava a vedení projektů
  • 9350 - Institut environmentálních technologií
   • 9351 - Biochemické procesy
   • 9352 - Heterogenní fotokatalýza
   • 9353 - Příprava materiálů a zhodnocování odpadů
   • 9354 - Heterogenní katalýza
   • 9355 - Průmyslová chemie
   • 9356 - Energetické využití odpadů
   • 9357 - Úprava a analýza vod
  • 9360 - Centrum nanotechnologií
   • 9361 - Pokročilé nanotechnologie
   • 9362 - Materiálově environmentální laboratoř
  • 9370 - Centrum ENET
   • 9371 - Termochemická a vodíková konverze
   • 9372 - Vedlejší energetické produkty
   • 9373 - Sypké hmoty
   • 9374 - Inteligentní sítě
  • 9391 - Sekretariát CEET
 • 9400 - Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9012 - Systém řízení kvality
  • 9410 - Kancelář prorektora pro kvalitu a investiční výstavbu
  • 9420 - Investiční výstavba
  • 9430 - Univerzitní muzeum
  • 9440 - Znalecké ústavy
 • 9500 - Kvestor
  • 9510 - Kancelář kvestora
  • 9515 - Útvar facility managementu
  • 9520 - Útvar ekonomiky a financí
   • 9521 - Hlavní ekonom
    • 9522 - Ekonomické oddělení
    • 9523 - Doplňková činnost
    • 9524 - Pokladní služba
   • 9525 - Hlavní účetní
    • 9526 - Všeobecná a hospodářská účtárna
    • 9528 - Inventarizace
    • 9529 - Evidence majetku
  • 9530 - Personální útvar
   • 9533 - Oddělení personální a mzdové
  • 9540 - Útvar investic a majetku
  • 9550 - Útvar správy a provozu
   • 9551 - Podatelna
   • 9553 - Středisko údržby
    • 9554 - Středisko dopravy
   • 9556 - Provozní služby
    • 983 - Sportovní haly
   • 9558 - Úklidová služba
   • 9559 - Provoz aula
    • 988 - Aula
   • 986 - Rekreační středisko Lučina
   • 989 - Vesmír
  • 9570 - Útvar energetiky
   • 9571 - Energetické hospodářství
  • 9580 - Útvar BIM
  • 9590 - Ubytovací služby a Stravovací služby
   • 91511 - Kancelář ředitele - ekonom
   • 91514 - Úsek údržby
    • 91515 - Středisko údržby
   • 91516 - Hotelové ubytování
    • 91517 - Hotelová restaurace
   • 9152 - Ubytovací služby
    • 91522 - Koleje Poruba
     • 91523 - Budova A
     • 91524 - Budova B
     • 91525 - Budova C
     • 91526 - Budova D
     • 91527 - Budova E
     • 91528 - Sklad prádla
   • 9153 - Stravovací služby
    • 91531 - Menza
     • 91532 - Výdejna FBI
     • 91533 - Výdejna FAST
     • 91534 - Kuchyň
    • 91544 - Bufety
     • 91530 - Bufet EKF
     • 91535 - Bufet Poruba
     • 91536 - Bufet A
     • 91537 - Bufet 8 Aula
     • 91538 - Bufet 6 - budova C
     • 91539 - Pizzerie
     • 91540 - Kavárna, budova D
     • 91541 - Bufet FAST
     • 91542 - Bufet FEI
     • 91543 - Bufet FBI
  • 9940 - Bezpečnostní útvar
   • 9552 - Bezpečnost a ochrana zdraví
   • 9555 - Strážní služba
   • 9572 - Požární ochrana
 • 9600 - IT4Innovations
  • 96110 - Oddělení komunikace
  • 96120 - Oddělení veřejných zakázek a právních služeb
  • 96130 - Ekonomické oddělení
  • 96140 - Oddělení bezpečnosti, provozu a správy budovy
  • 96150 - Oddělení rozvoje
  • 96200 - Úsek výzkumu a vývoje
   • 96210 - Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace
   • 96220 - Laboratoř pro výzkum infrastruktury
   • 96230 - Laboratoř vývoje paralelních algoritmů
   • 96240 - Laboratoř modelování pro nanotechnologie
   • 96250 - Laboratoř pro big data analýzy
   • 96260 - Oddělení školení a vzdělávání
  • 96300 - Úsek superpočítačových služeb
   • 96310 - Útvar provozu a správy HPC
   • 96320 - Oddělení uživatelské podpory
 • 9800 - Centrum informačních služeb
  • 9810 - Kancelář ředitele CIS
  • 9840 - Ediční středisko
  • 9850 - Archiv
  • 9870 - CIT - Centrum informačních technologií
   • 9871 - Oddělení informačních systémů
   • 9872 - Oddělení infrastruktury IT
   • 9873 - Audiovizuální služby
 • EKF - Ekonomická fakulta
  • 100 - Děkanát EkF
   • 100a - Sekretariát děkanátu EkF
   • 101 - Studijní oddělení EkF
   • 102 - Ekonomické oddělení
   • 715 - Detašované pracoviště ATEBS VM
  • 105 - Laboratoř informačních technologií
  • 114 - Katedra ekonomie
  • 115 - Katedra managementu
  • 116 - Katedra marketingu a obchodu
  • 117 - Katedra účetnictví a daní
  • 119 - Katedra práva
  • 120 - Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
  • 151 - Katedra matematických metod v ekonomice
  • 152 - Katedra podnikohospodářská
  • 153 - Katedra veřejné ekonomiky
  • 154 - Katedra financí
  • 155 - Katedra aplikované informatiky
  • 157 - Katedra systémového inženýrství
  • 161 - Oddělení vědy, výzkumu a doktorských studií
  • 163 - International Office
  • 165 - Oddělení vnějších vztahů
  • 166 - Ústav oceňování majetku
 • FAST - Fakulta stavební
  • 200 - Děkanát FAST
   • 200a - Sekretariát děkana
   • 201 - Studijní oddělení FAST
   • 202 - Ekonomické oddělení
   • 203 - Oddělení pro vědu a výzkum
   • 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
   • 208 - Výzkumné centrum dřevostaveb
   • 211 - Oddělení pro vnější vztahy
   • 212 - Středisko rezerv
  • 205 - Oddělení informačních technologií
  • 207 - Experimentální a diagnostické stavební centrum
  • 209 - Znalecký ústav FAST
  • 221 - Katedra konstrukcí
  • 222 - Katedra městského inženýrství
  • 223 - Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
  • 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
   • 224a - Laboratoř geotechniky a seismicity
  • 225 - Katedra pozemního stavitelství
  • 226 - Katedra architektury
  • 227 - Katedra dopravního stavitelství
  • 228 - Katedra stavební mechaniky
  • 229 - Katedra prostředí staveb a TZB
  • 230 - Katedra matematiky
 • FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • 010 - Děkanát FBI
   • 011 - Studijní oddělení FBI
   • 012 - Sekretariát děkana
   • 013 - Úsek pro vědu, rozvoj, zahraniční styky a ekonomiku
   • 014 - Oddělení projektů
  • 021 - Účelová pracoviště FBI
   • 021a - Provoz laboratoří a výpočetní techniky
  • 022 - Centrum simulačních technologií
  • 030 - Katedra požární ochrany
  • 040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
  • 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
  • 060 - Katedra bezpečnostních služeb
 • FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • 400 - Děkanát FEI
   • 401 - Studijní oddělení FEI
   • 402 - Oddělení vědy a podpory projektů
   • 403 - Oddělení provozních záležitostí a IT
   • 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
   • 405 - Advances Nanorobots and Multiscale Robot
  • 410 - Katedra elektroenergetiky
  • 420 - Katedra elektrotechniky
  • 430 - Katedra aplikované elektroniky
  • 440 - Katedra telekomunikační techniky
  • 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
  • 460 - Katedra informatiky
  • 470 - Katedra aplikované matematiky
  • 480 - Katedra fyziky
 • FMT - Fakulta materiálově-technologická
  • 600 - Děkanát FMT
   • 600a - Sekretariát děkana
   • 601 - Studijní oddělení
   • 602 - Referát ekonomiky
   • 603 - Referát pro vědu a zahraniční styky
  • 632 - Katedra materiálů a technologií pro automobily
  • 635 - Katedra tepelné techniky
  • 639 - Katedra managementu kvality
  • 651 - Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
  • 652 - Katedra metalurgických technologií
  • 653 - Katedra materiálového inženýrství a recyklace
  • 654 - Katedra řízení průmyslových systémů
  • 660 - CPIT - Centrum pokročilých inovačních technologií
   • 661 - Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu
   • 662 - Experimentální hluková a klimatizační laboratoř
   • 663 - Laboratoř pro výzkum ve zdravotnictví a životním prostředí
  • 670 - CCHI - Centrum chemického inženýrství
 • FS - Fakulta strojní
  • 300 - Děkanát FS
   • 301 - Studijní oddělení a International Office
   • 302 - Administrativa fakulty
   • 303 - Centrum bakalářských studií Šumperk
   • 304 - Oddělení projektů
  • 310 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
  • 330 - Katedra aplikované mechaniky
  • 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
  • 340 - Katedra konstruování
  • 342 - Institut dopravy
   • 342a - Ústav dopravních a procesních zařízení
   • 342b - Ústav letecké dopravy
   • 342c - Ústav dopravní technologie
   • 342d - Ústav dopravní techniky
   • 342e - Laboratoř sypkých hmot
  • 345 - Katedra mechanické technologie
  • 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
  • 347 - Katedra částí a mechanismů strojů
  • 352 - Katedra automatizační techniky a řízení
  • 354 - Katedra robotiky
  • 361 - Katedra energetiky
 • HGF - Hornicko-geologická fakulta
  • 500 - Děkanát HGF
   • 500a - Sekretariát děkanátu HGF
   • 501 - Studijní oddělení HGF
   • 502 - Úsek ekonomiky a podpory projektů
   • 504 - Úsek vědy, výzkumu a inovací
   • 505 - Úsek mobilit
  • 511 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
  • 512 - Institut kombinovaného studia Most
  • 513 - Geologický pavilon prof. Pošepného
  • 514 - Planetárium Ostrava
  • 541 - Katedra geologického inženýrství
  • 542 - Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
  • 544 - Katedra geodézie a důlního měřictví
  • 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení
  • 546 - Katedra environmentálního inženýrství
  • 548 - Katedra geoinformatiky
 • JINE - Externí organizace
  • ESN - Erasmus Student Network
  • IAESTE - IAESTE
  • OSU - Ostravská univerzita
  • UGN - Ústav geoniky AV ČR
  • YOUNIE - Younie
  • ZINST - Zahraniční instituce
 • USP - Univerzitní studijní programy

Kontakty na vedení

prof. Ing. Mišák Stanislav, Ph.D.
Ředitel CEET (9390)
Akademický pracovník (410)
Mgr. Krčmářová Sylva
Vedoucí útvaru (9391)
Tajemnice CEET (9390)

Kontakty na pracovníky

doc. Mgr. Bartoňová Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (651)
Senior researcher (9372)
 • +420 596 991 514
 • +420 596 995 466
 • +420 596 999 167
 • N616, Studentská 11, Ostrava - Poruba (mapa)
 • HB409, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
 • PI241, Studentská 17, 708 00 Ostrava - Poruba (mapa)
Dr. Basinas Panagiotis
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9351)
Mgr. Běčák Petr
Interní doktorand (9360)
Interní doktorand (9360)
Ing. Bednárek Jan, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9357)
Ing. Beková Lucie
Ekonomický manažer (9350)
Tajemník IET (9350)
Ing. Bielesz David
Interní doktorand (430)
Technik (9372)
Ing. Bieleszová Silvia
Zaměstnanec (541)
Technik laborant (9372)
Mgr. Bílek Jiří, Ph.D., MBA
Kmenový zaměstnanec (9350)
Manažer projektu (9350)
Ing. Borovec Karel, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9343)
Zástupce vedoucího (9340)
Mgr. Buček Pavel, Ph.D.
Analytik specialista (9350)
Zaměstnanec (9355)
Ing. Burda Jiří
odborný asistent (635)
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9356)
prof. Ing. Čermák Tomáš, CSc.
Emeritní akademický pracovník (9370)
prof. RNDr. Danihelka Pavel, CSc.
Akademický pracovník (040)
Ing. Dej Milan, Ph.D.
Akademický pracovník (9340)
Ing. Drobíková Klára, Ph.D.
Zaměstnanec (9360)
PR specialista (600)
Ing. Drong Mariusz
Interní doktorand (9360)
Kmenový zaměstnanec (96240)
prof. RNDr. Dvorský Richard, Ph.D.
Akademický pracovník (9360)
VaV pracovník (660)
Ing. Fiedor Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (651)
VaV pracovník (9350)
Ing. Foltýnková Lucie
Manažer řízení procesů (9370)
Manažer Business centra (9701)
Ing. Fulneček Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (410)
Researcher (9374)
dr inż. Górecka Sylwia
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9354)
Ing. Halagačka Lukáš, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (96240)
Zaměstnanec (9360)
prof. Ing. Honus Stanislav, Ph.D.
Vedoucí útvaru (361)
Akademický pracovník (361)
Researcher (9371)
Ing. Horák Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9344)
Ing. Hruška Adam
Technik/Laborant (9350)
Zaměstnanec (9357)
Dr. Ing. Inayat Amer
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9355)
Janiková Carmen
Sekretářka (9350)
Asistentka administrativního týmu (9350)
Ing. Jezerská Lucie, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9373)
Senior researcher (9373)
Jureček Jiří
Technik (9350)
Zaměstnanec (9351)
Ing. Kabot Ondřej
Interní doktorand (410)
Junior researcher (9374)
Ing. Kantor Pavel, Ph.D.
Interní doktorand (361)
Člen řešitelského týmu (9372)
Ing. Klečková Stanislava
Tajemnice Centra ENET (9370)
Administrátor projektu (9370)
Ing. Klegová Anna, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9354)
prof. Ing. Kočí Kamila, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9352)
Vedoucí výzkumné skupiny Heterogenní fotokatalýza (9350)
Akademický pracovník (9350)
Ing. Koleják Pierre
Interní doktorand (9360)
Kmenový zaměstnanec (96240)
Ing. Korpas Jakub, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9355)
Mgr. Koutník Ivan, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9357)
Ing. Kozubová Světlana
Manažer kvality, Preventista BOZP a PO (9360)
Ing. Krupa Filip
Junior researcher (9374)
Ing. Kubáň Vít
Interní doktorand (9360)
Interní doktorand (9360)
Ing. Kuča Roman, Ph.D.
Technický manažer (9350)
Manažer pro styk s aplikační sférou (9350)
Koordinátor projektu (9350)
Ing. Kupka David, Ph.D.
Zaměstnanec (9340)
Ing. Lacný Zdenek
Akademický pracovník (9360)
Ing. Lang Jaroslav, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9357)
Mgr. Langer Petr
Zaměstnanec (9360)
Ing. Legut Dominik, Ph.D.
Head of the Flagship "Material Design Towards Reality via Exascale Computing" (96240)
Zaměstnanec (9360)
doc. Dr. Ing. Lesňák Michal
Akademický pracovník (9360)
Akademický pracovník (040)
Ing. Leštinský Pavel, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9355)
Vedoucí výzkumné skupiny Průmyslová chemie (9350)
Akademický pracovník (9350)
Liu Jiaming
Interní doktorand (9360)
Kmenový zaměstnanec (96240)
Ing. Machů Mario, Ph.D.
Odborný asistent (635)
VaV pracovník (9350)
Ing. Maršolek Petr
Analytik specialista (9350)
Zaměstnanec (9354)
RNDr. Martaus Alexandr, Ph.D.
Analytik specialista (9350)
Zaměstnanec (9352)
Ing. Matějová Lenka, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9353)
Vedoucí výzkumné skupiny Příprava materiálů a zhodnocování odpadů (9350)
Míček Lukáš
Kmenový zaměstnanec (9340)
Zaměstnanec (9340)
Michalisková Lucie
Sekretářka (9350)
Personální manažer (9350)
Ing. Moldřík Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (410)
Junior researcher (9371)
Ing. Motúzová Tereza
Interní doktorand (9350)
Zaměstnanec (9352)
Ph.D. student (9350)
Mgr. Motyka Oldřich, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Výzkumný pracovník (9360)
Ing. Mucha Nikolas, Ph.D.
Specialista komercializace (9720)
Koordinátor projektů (9370)
Ing. Najser Jan, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9371)
Researcher (9371)
Ing. Najser Tomáš
Interní doktorand (361)
Junior researcher (9371)
Ing. Němček Ondřej, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
Senior researcher (9371)
Neufinger Zdeněk, MBA
Vedoucí útvaru (9342)
Zaměstnanec (9340)
prof. Ing. Obalová Lucie, Ph.D.
Ředitelka IET (9350)
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9350)
Akademický pracovník (9350)
VaV pracovník (9350)
Ing. Olšovská Eva
Interní doktorand (9360)
VaV pracovník (663)
Ing. Pacultová Kateřina, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9354)
Vedoucí výzkumné skupiny Heterogenní katalýza (9350)
Akademický pracovník (9350)
Paul Shounik
Zaměstnanec (9360)
Ing. Plesník Lukáš
Interní doktorand (9360)
Interní doktorand (9360)
prof. Ing. Praus Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (651)
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9357)
Ing. Prokeš Rostislav
Interní doktorand (542)
Junior Researcher (9373)
doc. Ing. Prokop Lukáš, Ph.D.
Ředitel Centra ENET (9370)
Vedoucí útvaru (9374)
Akademický pracovník (410)
Ing. Prostějovský Tomáš
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9352)
prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Vedoucí útvaru (9372)
Akademický pracovník (541)
Researcher (9372)
Ing. Reli Martin, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9352)
Ing. Ricka Rudolf
Interní doktorand (9350)
Student Ph.D. (9350)
Zaměstnanec (9352)
prof. Rümmeli Mark Hermann
Excelentní pracovník (9350)
Rúriková Miluše, DiS.
Kmenový zaměstnanec (9340)
Zaměstnanec (9340)
Ing. Rusín Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9351)
Vedoucí výzkumné skupiny Biochemické procesy (9350)
Ing. Seidl David, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Technik (9374)
Ing. Silber Robin, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (96240)
Zaměstnanec (9360)
prof. Ing. Sivek Martin, CSc.
Akademický pracovník (541)
Senior researcher (9371)
Ing. Strakošová Jana
Technik/Laborant (9350)
Zaměstnanec (9355)
Ing. Svoboda Ladislav, Ph.D.
Akademický pracovník (9360)
Ing. Šafář Michal, Ph.D.
Interní doktorand (361)
Člen řešitelského týmu (9372)
Ing. Šlachtová Adéla
Interní doktorand (9350)
Student Ph.D. (9350)
Zaměstnanec (9353)
doc. Ing. Tokarský Jonáš, Ph.D.
Akademický pracovník (9360)
Akademický pracovník (654)
Ing. Vaculík Miroslav, Ph.D.
Akademický pracovník (9360)
Ing. Vala Daniel
Interní doktorand (9360)
Kmenový zaměstnanec (96240)
Ing. Vaštyl Michal, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9353)
Bc. Vašutová Michaela
Asistentka ředitele Centra ENET, sekretariát (9370)
Projektový manažer (9370)
doc. Ing. Velička Marek, Ph.D.
Vedoucí útvaru (635)
VaV pracovník (9350)
Zaměstnanec (9356)
prof. Ing. Vlček Jozef, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9356)
Proděkan pro spolupráci s průmyslem (FMT)
Zástupce vedoucího (600)
Zástupce vedoucího (635)
Vedoucí výzkumné skupiny Energetické využití odpadů (9350)
Mgr. Vráblová Martina, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9357)
Vedoucí výzkumné skupiny Úprava a analýza vod (9350)
Ing. Vystavěl Tomáš
Zaměstnanec (9340)
Ing. Wojnarová Petra
Interní doktorand (9350)
Ph.D. student (9350)
Ing. Wrbková Zuzana
marketing a PR manažerka (9391)
Ing. Žídek Martin, Ph.D.
Interní doktorand (542)
Researcher (9373)