VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava

Akademický senát je voleným samosprávným orgánem univerzity.

O akademickém senátu

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Jeho působnost je dána § 8 a § 9 zákona o vysokých školách.

Je volen a jedná podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu. Jednotlivé členy volí ze svých řad členové akademické obce tak, aby v něm byla každá fakulta zastoupena třemi členy akademické komory a dvěma členy studentské komory. Celoškolská pracoviště pedagogického a vědeckého charakteru jsou zastoupena celkem třemi členy.

Členství v akademickém senátu je dobrovolné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů je tříleté. Zasedání akademického senátu školy jsou veřejně přístupná.

Předsednictvo AS VŠB – TU Ostrava

  • Předseda Akademického senátu VŠB – TU Ostrava: doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
  • 1. místopředseda Akademického senátu VŠB – TU Ostrava: doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
  • 2. místopředseda a zároveň předseda Studentské komory: Bc. Ondřej Herman
  • Tajemnice Akademického senátu VŠB – TU Ostrava: Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Seznam členů AS VŠB – TU Ostrava pro období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2020

Fakulta Osoba Telefon
HGF Ing. Jindřích Šancer, Ph.D. +420 597 325 287
HGF prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D. +420 597 323 551
HGF doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. +420 597 323 347
HGF Ing. Jiří Dorda +420 597 323 379
HGF Ing. Katrin Calábková +420 597 325 264
FMMI Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP +420 597 325 217
FMMI Ing. Petra Váňová, Ph.D. +420 597 323 384
FMMI doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. +420 597 324 461
FMMI Ing. Martin Menšík
FMMI Ing. et Ing. Hana Špačková +420 597 324 164
FS doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. +420 597 323 495
FS Dr. Ing. Anna Plchová +420 597 324 583
FS doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. +420 597 324 391
FS Ing. Jiří Hajnyš +420 597 324 378
FS Ing. Šárka Malotová +420 597 324 381
EKF Ing. Aleš Lokaj, Ph.D +420 597 322 216
EKF Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. +420 597 322 520
EKF Ing. Václav Friedrich, Ph.D. +420 597 322 503
EKF Bc. Ondřej Herman
EKF Ing. Adéla Špačková +420 597 322 461
FEI doc. Dr. Ing. Eduard Sojka +420 597 325 860
FEI Ing. Roman Šebesta, Ph.D. +420 597 321 631
FEI doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D. +420 597 325 995
FEI Ing. Radana Kahánková +420 597 326 019
FEI Bc. Eduard Kubanda
FAST doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. +420 597 321 384
FAST Ing. Martin Stolárik, Ph.D. +420 597 321 928
FAST Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. +420 597 321 398
FAST Vít Němčic
FAST Ing. arch. Roman Osika +420 597 321 396
FBI Ing. Petr Lepík, Ph.D. +420 597 322 842
FBI Ing. Dana Chudová, Ph.D. +420 597 322 857
FBI Ing. Tereza Česelská, Ph.D. +420 597 322 928
FBI Bc. Vojtěch Jarkuliš
FBI Jakub Baca
711 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D. +420 597 321 730
712 Mgr. Karolina Slamová, Ph.D. +420 597 321 740
713 Mgr. Jiří Žídek +420 597 323 756

Komise Akademického senátu VŠB – TU Ostrava

Legislativní komise

Fakulta Osoba Telefon
FEI Ing. Roman Šebesta, Ph.D. (předseda) +420 597 325 831
HGF doc. Ing. Petr Rapant, CSc. +420 597 325 470
FMMI Ing. Josef Hlinka +420 597 324 199
FS doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. +420 597 324 112
EKF Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. +420 597 322 520
FEI Bc. Eduard Kubanda
FAST Ing. Petra Tymová, Ph.D. +420 597 321 352
FBI Ing. Petr Bitala, Ph.D. +420 597 322 858

Ekonomická komise

Fakulta Osoba Telefon
EKF Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. (předseda) +420 597 322 216
HGF prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. +420 596 993 381
FMMI Ing. et. Ing. Hana Špačková +420 597 324 164
FMMI Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. +420 597 325 112
FS doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D. +420 597 323 127
FEI doc. Dr. Ing. Eduard Sojka +420 597 325 860
FEI Ing. Radana Kahánková +420 597 326 019
FAST doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. +420 597 321 384
FBI Ing. Christina Akritidu +420 597 322 801