Načítání obsahu...
Kdo jsmeVŠB-TUO
O univerzitě

Akademický senát

Akademický senát je voleným samosprávným orgánem univerzity.

O akademickém senátu

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Jeho působnost je dána § 8 a § 9 zákona o vysokých školách.

Je volen a jedná podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu. Jednotlivé členy volí ze svých řad členové akademické obce tak, aby v něm byla každá fakulta zastoupena třemi členy akademické komory a dvěma členy studentské komory. Celoškolská pracoviště pedagogického a vědeckého charakteru jsou zastoupena celkem třemi členy.

Členství v akademickém senátu je dobrovolné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů je tříleté. Zasedání akademického senátu školy jsou veřejně přístupná.

Předsednictvo AS VŠB – TU Ostrava

 • Předseda Akademického senátu VŠB – TU Ostrava: doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
 • 1. místopředseda Akademického senátu VŠB – TU Ostrava: doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
 • 2. místopředseda a zároveň předseda Studentské komory: Ondřej Herman
 • Tajemnice Akademického senátu VŠB – TU Ostrava: Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Seznam členů AS VŠB – TU Ostrava pro období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2020

Fakulta Osoba E-mail Telefon
FBI Ing. Petr Lepík, Ph.D.petr.lepik@vsb.cz+420 597 322 842
Ing. Dana Chudová, Ph.D.dana.chudova@vsb.cz+420 597 322 857
Ing. Tereza Česelská, Ph.D.tereza.ceselska@vsb.cz+420 597 322 928
Bc. Vojtěch Jarkulišvojtech.jarkulis.st@vsb.cz
Jakub Bacajakub.baca.st1@vsb.cz
EkF Ing. Aleš Lokaj, Ph.Dales.lokaj@vsb.cz+420 597 322 216
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.katerina.kashi@vsb.cz+420 597 322 520
Ing. Václav Friedrich, Ph.D.vaclav.friedrich@vsb.cz+420 597 322 503
Ondřej Hermanondrej.herman@vsb.cz
Ing. Adéla Špačkováadela.spackova@vsb.cz+420 597 322 461
FAST doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.petr.konecny@vsb.cz+420 597 321 384
Ing. Martin Stolárik, Ph.D.martin.stolarik@vsb.cz+420 597 321 928
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.miroslav.rosmanit@vsb.cz+420 597 321 398
Vít Němčicvit.nemcic.st@vsb.cz
Ing. arch. Roman Osikaroman.osika.st@vsb.cz+420 597 321 396
FS doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.karel.frydrysek@vsb.cz+420 597 323 495
Dr. Ing. Anna Plchováanna.plchova@vsb.cz+420 597 324 583
doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.jana.petru@vsb.cz+420 597 324 391
Ing. Jiří Hajnyšjiri.hajnys@vsb.cz+420 597 324 378
Ing. Šárka Malotovásarka.malotova@vsb.cz+420 597 324 381
FEI doc. Dr. Ing. Eduard Sojkaeduard.sojka@vsb.cz+420 597 325 860
Ing. Roman Šebesta, Ph.D.roman.sebesta@vsb.cz+420 597 321 631
doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.radek.martinek@vsb.cz+420 597 325 995
Ing. Radana Kahánkováradana.kahankova@vsb.cz+420 597 326 019
Bc. Eduard Kubandaeduard.kubanda@vsb.cz
HGF Ing. Jindřích Šancer, Ph.D.jindrich.sancer@vsb.cz+420 597 325 287
prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.petr.skupien@vsb.cz+420 597 323 551
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.silvie.heviankova@vsb.cz+420 597 323 347
Ing. Jiří Dordajiri.dorda@vsb.cz+420 597 323 379
Ing. Katrin Calábkovákatrin.calabkova@vsb.cz+420 597 325 264
FMMI Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIPjan.pavelka@vsb.cz+420 597 325 217
Ing. Petra Váňová, Ph.D.petra.vanova@vsb.cz+420 597 323 384
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.petr.lichy@vsb.cz+420 597 324 461
Ing. Josef Hlinkajosef.hlinka@vsb.cz+420 597 324 199
Ing. et Ing. Hana Špačkováhana.spackova.st@vsb.cz
712 Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.karolina.slamova@vsb.cz+420 597 321 740
714 RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.jan.kotulek@vsb.cz+420 597 323 478
711 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D.petra.kowalikova@vsb.cz+420 597 321 730

Předsedové AS fakult VŠB – TU Ostrava

Fakulta Osoba E-mail Telefon
FBI Ing. Petr Lepík, Ph.D.petr.lepik@vsb.cz+420 597 322 842
EkF Ing. Aleš Lokaj, Ph.Dales.lokaj@vsb.cz+420 597 322 216
FAST doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.petr.konecny@vsb.cz+420 597 321 384
FS prof. Ing. Radek Čada, CSc.radek.cada@vsb.cz+420 597 323 289
FEI doc. Dr. Ing. Eduard Sojkaeduard.sojka@vsb.cz+420 597 325 860
HGF prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.petr.skupien@vsb.cz+420 597 323 551
FMMI doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.petr.lichy@vsb.cz+420 597 324 461

Komise Akademického senátu VŠB – TU Ostrava

Legislativní komise:

 • Ing. Roman Šebesta, Ph.D. - předseda
 • doc. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
 • doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
 • Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
 • Ing. Petra Tymová, Ph.D.
 • Ing. Petr Bitala, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
 • Bc. Eduard Kubanda
 • Ing. Josef Hlinka

Ekonomická komise:

 • Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. - předseda
 • doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
 • doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
 • Ing. Christina Akritidu
 • prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
 • RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
 • Ing. Radana Kahánková
 • Ing. et. Ing. Hana Špačková
 • Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.