Načítání obsahu...
Kdo jsmeVŠB-TUO
O univerzitě

Kolegium rektora

Kolegium je stálým poradním orgánem rektora. Jeho složení určuje rektor.

Seznam členů kolegia rektora

Osoba Funkce
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Rektor
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Prorektor pro vědu a výzkum
Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Prorektorka pro studium
doc. Ing. Radim Halama, Ph.D. Prorektor pro mezinárodní vztahy a sociální záležitosti
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu
Ing. Zdeněk Hodula Kvestor
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Děkan FBI
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal Děkan EkF
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Děkan FAST
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Děkan FS
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Děkan FEI
Děkan HGF
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. Děkanka FMMI
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. Ředitel IT4Innovations
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Ředitel Centra ENET
Ing. Michal Sláma Ředitel CIS
Ing. Jana Nowaková, Ph.D. Kancléřka
doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Předseda Akademického senátu VŠB-TUO
Ondřej Herman Předseda Studentské komory Akademického senátu VŠB-TUO

Členy poradního orgánu, kteří mohou být přizváni k jednání KR jsou:

Osoba Funkce
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ředitel Výzkumného energetického centra
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. Ředitel Centra nanotechnologií
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Ředitelka IET
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. Ředitel ICT
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Ředitel RMTVC
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. Ředitel CPIT
Mgr. Martin Duda Ředitel CPI