Načítání obsahu...
Kdo jsmeVŠB-TUO
O univerzitě

Správní rada

Správní rada je orgánem univerzity, který mimo jiné schvaluje rozpočet nebo strategii. 

O Správní radě

Správní rada VŠB-TUO má dvanáct členů, které po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Její postavení a působnost je dána § 14 a 15 zákona o vysokých školách, její činnost se řídí Statutem Správní rady VŠB-TUO. Členové správní rady jsou jmenováni na dobu šesti let.

Správní rada po schválení v akademickém senátu VŠB-TUO:

  • projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠB-TUO, předloženou rektorem, a dodatky k této zprávě
  • schvaluje rozpočet a střednědobý výhled VŠB-TUO, předložený rektorem
  • schvaluje strategický záměr VŠB-TUO
  • projednává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření VŠB-TUO, předložené rektorem

Správní rada VŠB-TUO vydává předchozí písemný souhlas k některým právním jednáním dle § 15 odst. 1. zákona o vysokých školách.

Členové Správní rady VŠB – TU Ostrava

Předseda SR
Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c. poslanec Evropského parlamentu
Místopředseda SR
Ing. Jan Czudek generální ředitel a předseda představenstva, Třinecké železárny, a.s.
Členové SR
Ing. Vladimír Bail, Ph.D. ředitel, ESAP Consult, s.r.o.
Ing. Daniel Beneš, MBA předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ, a.s.
Ing. Pavel Bartoš místopředseda představenstva KHK MSK, prezident Sdružení pro rozvoj MSK
Ing. Jana Říhová ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu, MŠMT
Dr. Ing. Ján Fabián předseda představenstva a generální ředitel, Schindler CZ, a.s.
Ing. Petr Kajnar
Ing. Jan Světlík generální ředitel a předseda představenstva, Vítkovice, a. s.
JUDr. Ing. Robert Szurman státní tajemník MPO, předseda Rady Kvality ČR
Ing. Petr Klauda ředitel obchodních jednotek, Siemens, s.r.o.
Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Statutárního města Ostravy
Tajemník SR
Ing. Daniela Vedrová tajemnice SR VŠB-TUO