VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ve vedení univerzity stojí rektor, který s podporou prorektorů určuje její směr a vývoj.

snasel

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor VŠB – TU Ostrava

místnost A 324

E-mail: rektor@vsb.cz
E-mail: vaclav.snasel@vsb.cz
Telefon: +420 597 325 279
Fax: +420 596 918 507

praus

prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.

prorektor pro vědu a výzkum

místnost A 341

E-mail: petr.praus@vsb.cz
Telefon: +420 597 323 023

chmelikova

Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.

prorektorka pro studium

místnost A 315

E-mail: zdenka.chmelikova@vsb.cz
Telefon: +420 597 321 290

halama

doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.

prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem

místnost A 326

E-mail: radim.halama@vsb.cz
Telefon: +420 597 323 710

kuda

doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu

místnost A 313A

E-mail: frantisek.kuda@vsb.cz
Telefon: +420 597 321 223

Kancelář rektora

kancléřka

Telefon: +420 597 323 022

A323
sekretariát rektora

Telefon: +420 597 323 028

A324
sekretariát rektora

Telefon: +420 597 325 285

A324
sekretariát rektora

Telefon: +420 597 325 278

A324

Vztahy s veřejností

tisková mluvčí, vedoucí útvaru Vztahy s veřejností

Telefon: +420 597 325 195

A331