Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

Dny otevřených dveří na VŠB-TUO představí možnosti studia

Dny otevřených dveří na VŠB-TUO představí možnosti studia
Univerzita od nového roku žije především dny otevřených dveří, které průběžně proběhnou na všech jejích 7 fakultách a 4 univerzitních studijních programech. Mimo jiné je novinkou i tento čtvrtý obor, kdy k Nanotechnologiím, Mechatronice a Aplikovaným vědám a technologiím přibyla Fyzika. Termín podávání přihlášek v prvním kole je pro většinu studijních oborů do konce dubna 2017.

Absolventi nově vzniklého studijního programu Fyzika v řadě praktických cvičení získají zkušenosti s moderními měřicími technikami a přístroji. Jsou tak připraveni nejen pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském nebo poté i doktorském stupni, ale také se přímo uplatnit v průmyslu, kde se mohou podílet na řešení fyzikálních problémů souvisejících s výrobním procesem a zabývat se fyzikální diagnostikou, defektoskopií nebo testováním materiálů.

Fakulta bezpečnostního inženýrství už tuto středu představí uchazečům o studium nejen své obory či laboratoře, ale také například fungování Hasičského záchranného sboru nebo Policie České republiky. O dva dny později, v pátek od 9 hod., zahájí den otevřených dveří Fakulta stavební. Uchazeči o studium se budou moct seznámit s jednotlivými studijními obory a s příjímacím řízením. Čeká na ně ale také prohlídka učeben, ateliérů a laboratoří, kterými je provedou pracovníci fakulty. 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství taktéž představí sebe, své studijní programy a následně jejich jednotlivé obory, a to nejen z řad odborníků, ale také od samotných studentů. Ekonomická fakulta zahájí svůj den otevřených dveří v 9:30 hod., kdy proběhne krátké představení fakulty a možnosti studia, následovat bude prezentace Studentské komory Akademického senátu či studentského časopisu Sokolská33. Od 10:45 se mohou zájemci o studium těšit na představení oborů.

Fakulta strojní představí nejen svých patnáct studijních oborů, ale také partnery fakulty – firmy z průmyslu a služeb, možnosti uplatnění, laboratoře o techniku. Fakulta elektrotechniky a informatiky zahájí den otevřených dveří od 9 hod., těšit se můžete nejen na zajímavé ceny v soutěžích a prohlídku moderní budovy, ale také na prezentaci oborů jako např. nový obor v bakalářském studiu - Automobilové elektronické systémy. Tyto dvě fakulty společně s Hornicko-geologickou fakultou a univerzitními studijními programy mají den otevřených dveří 3. 2. 2017 v den pololetních prázdnin.

Přehled dnů otevřených dveří na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, řazení podle data konání:

Fakulta bezpečnostního inženýrství   18. 1. 2017, 10:00 - 12:30, Lumírova 13, Ostrava-Výškovice        

Fakulta stavební 20. 1. 2017, 9:00 - 12:30, Ludvíka Podéště 17, Ostrava-Poruba 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 25. 1. 2017, od 9:00, C4 (kruhovka), kampus Ostrava-Poruba

Ekonomická fakulta   28. 1. 2017, od 9:30, Sokolská 33, Ostrava centrum           

Hornicko-geologická fakulta 3. 2. 2017, 8:00 - 14:30, Geologický pavilon, kampus Ostrava-Poruba

Fakulta strojní 3. 2. 2017, 8:00 - 15:00 aula, kampus Ostrava-Poruba

Fakulta elektrotechniky a informatiky 3. 2. 2017, 9:00 - 13:00, budova FEI, kampus Ostrava-Poruba

Univerzitní studijní programy 3. 2. 2017, 8:00 - 15:00, aula, kampus Ostrava-Poruba

Vloženo: 17. 1. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět