Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Strategie SMARt And Green District

Strategie SMARt And Green District
Ve středu 31. 3. 2021 proběhlo setkání rektorů VŠB – Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě s hejtmanem a členy vedení Moravskoslezského kraje, kdy došlo k dohodě ohledně strategie SMARt And Green District (SMARAGD).

Byla tak završena dlouhá a složitá jednání o rozvoji a směřování regionu, která probíhala jak uvnitř univerzity, tak i s klíčovými partnery. Strategie SMARAGD nabízí regionu komplexní řešení výzev společnosti v oblasti materiálů, energetiky, životního prostředí a IT v uceleném území a je tvořena několika vzájemně synergickými projekty s plánovaným multizdrojovým financováním. Připravované řešení reaguje také na potřeby firem a nabízí unikátní propojení multidisciplinárních vědecko-výzkumných a aplikačních kapacit v regionu – VŠB-TUO, MSIC, Statutární město Ostrava, MSK, firmy, OU, SLU, Akademie věd ČR.

SMARAGD iniciuje přípravu nových atraktivních studijních programů a návazný zvýšený zájem studentů o studium v regionu. Ten se promítne do příchodu mladých lidí, resp. budoucí vysoce kvalifikované pracovní síly pro místní firmy a podpoří také vznik nových firem s vysokou přidanou hodnotou. Nová unikátní infrastruktura a jasně definovaná vize univerzity spolu s podporou kraje a města umožní příchod nových tuzemských i zahraničních vědců. To vše posune VŠB-TUO na pozici národního lídra a na evropské úrovni vyhledávaného partnera v oblastech energetiky, IT, materiálů a životního prostředí.

Pro VŠB-TUO je nosným projektem Refresh se vzájemně propojenými živými laboratořemi ve sdílené sendvičové infrastruktuře: Industry 4.0 & Automotive Lab, Energy Lab, Materials & Environment Lab. V rámci této vize dojde v kampusu k vybudování Vědeckého náměstí, které bude obklopeno novou budovu s propojeným akademickým a privátním sektorem, modernizovanými prostory stávajících laboratoří a doplněno R&D infrastrukturou v areálu Moravskoslezského inovačního centra.

Všechny plánované aktivity, uvedené ve schématu, od vývoje a výzkumu pro průmyslovou digitalizaci, technické prostředky nové generace pro autoprůmysl, energetický výzkum, design materiálů a jejich pokročilá syntéza, charakterizace materiálů, vybudování a provoz Underground Lab, rozvoj superpočítání až po neopominutelný výzkum společenského dopadu navrhovaných transformací a změn jsou plně v souladu se strategií a prioritami Evropské komise, ČR a Moravskoslezského kraje.  

Vloženo: 7. 4. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět