Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezi hlavní aktivity oddělení Vztahy s veřejností patří:

 • Komunikace s médii, příprava sdělení do médií, vč. tiskových zpráv. Monitoring médií. Příprava tiskových konferencí.
 • Zajištění marketingové komunikace na centrální úrovni a částečně také vnitřní univerzitní komunikace ve spolupráci s dalšími pracovišti univerzity.
 • Řízení vizuálního stylu univerzity.
 • Vydávání univerzitního časopisu Akademik. Vydávání newsletterů pro absolventy VŠB-TUO.
 • Tvorba propagačních videí, fotografií z dění na univerzitě a dalších podkladů pro propagaci, jejich produkční zajištění.
 • Příprava a zajištění výroby propagačních tiskovin a reklamních předmětů univerzity.
 • Obsah prezentační části webu univerzity.
 • Příprava a realizace propagačních a společenských akcí univerzity vč. akademického obřadu Slavnostního zasedání Vědecké rady VŠB-TUO a inaugurace rektora ve spolupráci s Kanceláří rektora (promoce jsou v kompetenci jednotlivých fakult). Mezi hlavní akce patří každoročně Den otevřených dveří a univerzitní festival Art & Science.
 • Příprava a realizace účasti VŠB-TUO na tuzemských veletrzích vysokoškolského studia. Příprava a realizace účasti VŠB-TUO na zahraničních veletrzích vysokoškolského studia probíhá ve spolupráci s Oddělením mezinárodních vztahů.
 • Propagace univerzity a zadávání inzerce v rámci propagace studia.
 • Správa sociálních sítí univerzity: FacebookXInstagram, LinkedIn, Threads vč. facebookových profilů Novinky VŠB-TUO  a značky Zlepši si techniku.
 • Alumni - vztahy s absolventy, vč. provádění dotazníkových šetření mezi absolventy univerzity. Vedení databáze Absolventské sítě ALUMNI. Organizační zajištění akce Zlatá promoce pro absolventy po 50. letech od promoce, Diamantové promoce pro absolventy po 60. letech od promoce, akce Stopa absolventa. Zajištění programu benefitů pro absolventy a vydávání absolventských karet.
 • Popularizační programy a akce pod značkou Zlepši si techniku. Popularizace vědy a techniky, která zahrnuje také spolupráci se středními, základními školami a dalšími organizacemi, které mají zájem o popularizaci vědy a techniky v rámci svých aktivit. Unikátní program pro zájemce o tyto aktivity = Junior univerzita.
 • Spolupráce se studentskými organizacemi (Younie, Hokejové derby, Tým BO, Akademický pěvecký sbor, Dechový orchestr VŠB-TUO, Esport VŠB-TUO) na propagaci jejich aktivit a produkčním zajištění jejich akcí.
 • Příprava projektů zaměřených na propagaci a popularizaci, jejich koordinace a administrace.
 • Posuzování účinnosti a efektivnosti marketingové komunikace univerzity.
 • Spolupráce s dalšími univerzitními pracovišti na výše uvedených aktivitách.

Kontakty

Osoba Funkce Telefon
Ing. Petra Halíková tisková mluvčí, vedoucí útvaru Vztahy s veřejností petra.halikova@vsb.cz +420 596 995 195
Mgr. Petr Ptašek projektový manažer, zástupce vedoucí útvaru petr.ptasek@vsb.cz +420 596 993 700
Gabriela Bílková sekretářka gabriela.bilkova@vsb.cz +420 596 993 709
Mgr. Jana Harvišová manažerka pro vnější vztahy, vztahy s absolventy  jana.harvisova@vsb.cz +420 596 994 397
Bc. Lukáš Janečka referent pro vnější vztahy +420 596 993 746
Ing. Barbora Urbanovská redaktorka, zástupce vedoucí útvaru pro média barbora.urbanovska@vsb.cz +420 596 993 705
Ing. Argir Ziovský grafický designer  argir.ziovsky@vsb.cz +420 596 993 703

PR pracovníci fakult a center Oddělení Popularizace