Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezi hlavní aktivity oddělení Vztahy s veřejností patří:

 • Komunikace s médii, příprava sdělení do médií, vč. tiskových zpráv. Monitoring médií.
 • Vydávání univerzitního časopisu Akademik.
 • Tvorba propagačních videí a fotek univerzity, produkce při jejich natáčení.
 • Příprava a realizace propagačních, společenských akcí univerzity vč. akademického obřadu Slavnostního zasedání Vědecké rady VŠB-TUO ve spolupráci s Kanceláří rektora (promoce jsou v kompetenci jednotlivých fakult). Mezi hlavní akce patří každoročně Den otevřených dveří a univerzitní festival Art and Science.
 • Příprava, realizace a uplatnění propagačních tiskovin, prezentací a reklamních předmětů univerzity. Obsah prezentační části webu univerzity.
 • Řízení vizuálního stylu univerzity.
 • Propagace univerzity a zadávání inzerce v rámci propagace studia.
 • Správa sociálních sítí univerzity: Facebook, Twitter, Instagram (LinkedIn spravuje Kariérní centrum VŠB-TUO), vč. Facebookových profilů absolventské sítě Alumni a značky Zlepši si techniku.
 • Alumni - vztahy s absolventy, vč. provádění průzkumů a dotazníkových šetření mezi absolventy univerzity. Organizační zajištění akce Zlatá promoce pro absolventy po 50. letech od promoce, Stopa absolventa, absolventské karty.
 • Zlepši si techniku - popularizace vědy a techniky, spolupráce se středními, základními školami a dalšími organizacemi, které mají zájem o popularizaci vědy a techniky v rámci svých aktivit.
 • Příprava a realizace účasti VŠB-TUO na tuzemských veletrzích vysokoškolského studia.
 • Příprava a realizace účasti VŠB-TUO na zahraničních veletrzích vysokoškolského studia ve spolupráci s Oddělením mezinárodních vztahů.
 • Spolupráce se studentskými organizacemi (Younie, Hokejové derby, Akademický pěvecký sbor, Dechový orchestr VŠB-TUO) na propagaci jejich aktivit a produkčním zajištění jejich akcí.
 • Spolupráce s dalšími univerzitními pracovišti na výše uvedených aktivitách.
 • Posuzování účinnosti a efektivnosti marketingové komunikace univerzity.

Kontakty

Osoba Funkce Telefon
Ing. Petra Halíková tisková mluvčí, vedoucí útvaru Vztahy s veřejností petra.halikova@vsb.cz +420 596 995 195
Mgr. Petr Ptašek projektový manažer, zástupce vedoucí útvaru petr.ptasek@vsb.cz +420 596 993 700
Ing. Barbora Urbanovská redaktorka, zástupce vedoucí útvaru pro média barbora.urbanovska@vsb.cz +420 596 993 705
Ing. Argir Ziovský grafik argir.ziovsky@vsb.cz +420 596 993 703
Gabriela Bílková sekretářka gabriela.bilkova@vsb.cz +420 596 993 709
Mgr. Jana Harvišová vztahy s absolventy jana.harvisova@vsb.cz +420 596 994 397
Ing. Jiří Arleth popularizace vědy a techniky jiri.arleth@vsb.cz +420 596 999 136
Mgr. Jarmila Černá popularizace vědy a techniky jarmila.cerna@vsb.cz +420 596 999 152
Ing. Monika Chmelařová popularizace vědy a techniky monika.chmelarova@vsb.cz +420 596 999 037
Mgr. Zuzana Peterková popularizace vědy a techniky zuzana.peterkova@vsb.cz +420 596 999 026
Bc. Adam Arleth popularizace vědy a techniky adam.arleth@vsb.cz +420 596 993 712
Mgr. Tereza Benešová, Ph.D. popularizace vědy a techniky tereza.benesova@vsb.cz +420 596 993 729

PR pracovníci fakult a center