Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Volby rektora na funkční období 2021 - 2025.

Na jednání AS 27. 4. 2021 byl většinou hlasů zvolen prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Harmonogram voleb

Vyhlášení voleb kandidáta na rektora VŠB-TUO 26. 1. 2021
Termín k předložení návrhů kandidátů do 26. 3. 2021
Předání životopisů a volebních programů do 6. 4. 2021
Zveřejnění volebních materiálů kandidátů 7. 4. 2021
Shromáždění AO s představením kandidátů v týdnu 12. 4. – 16. 4. 2021
byl vybrán termín 13. 4. 2021 - zjistěte více 
Volba kandidáta na funkci rektora 27. 4. 2021

Seznam kandidátů na rektora VŠB-TUO pro období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2025 v abecedním pořadí

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. navržen Akademickým senátem Fakulty strojní
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. navržen Akademickým senátem Fakulty elektrotechniky a informatiky a Akademickým senátem Ekonomické fakulty a Akademickým senátem fakulty Fakulty stavební a Akademickým senátem Hornicko-geologické fakulty

Volební programy a životopisy kandidátů

Představení kandidátů na rektora VŠB-TUO akademické obci