Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimořádné přijímací řízení na VŠB-TUO

Dne 21. března 2022 byla ve sbírce zákonů zveřejněna opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, na základě kterých spouští VŠB-TUO mimořádné přijímací řízení pro ukrajinské studenty. Ti se mohou hlásit do:

  • Studium na VŠB-TUO: Studenti budou přijímáni do současného akademického roku 2021/2022, a to na základě přijímacího řízení, které se vyhlašuje od 1. do 15. dubna 2022. Termín zápisu je stanoven na 20. dubna. Do akademického roku 2022/2023 je přijímací řízení aktuálně spuštěno a je možné se ho účastnit dle dříve vyhlášených termínů.

Jsem ukrajinský student nebo zaměstnanec VŠB-TUO a potřebuji pomoci

Obraťte se na univerzitní International Contact Point, kde jsou kolegové připraveni vám pomoci s řešením nejrůznějších situací a problémů.

International Contact Point (ICP) je schopný pomoci např. se zajištěním psychologa nebo koučky. Zaměstnanci ICP zahraniční studenty a zaměstnance doprovází na schůzky na úřadech (např. Cizinecká policie, jednání v bankách, návštěvy lékaře), a na další místa, kde je potřeba tlumočení. ICP je možno kontaktovat n rámci úředních hodin osobně, telefonicky nebo kdykoliv e-mailem. ICP má funkci univerzitního Welcome centra a je na poskytování těchto služeb dlouhodobě připraveno.

V tomto Příkazu rektora najdete podmínky pro výplatu nového stipendia, které je určené od dubna 2022 pro zahraniční studenty, kteří se dostali do finanční nouze z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Stipendium je určeno zahraničním studentům bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu na VŠB-TUO. Stipendium se přiznává na žádost žadatele a po splnění podmínek pro přiznání stipendia, přiznává se jednorázově, a to na měsíc duben, květen a červen roku 2022. Žádost je třeba podat pro každé stipendijní období (měsíc) zvlášť.

Podepsanou žádost v českém jazyce včetně čestného prohlášení podá žadatel osobně na studijní oddělení fakulty, na které je zapsán.

Studenti, postižení konfliktem na Ukrajině, si mohou také podat žádost o mimořádnou okamžitou pomoc od Úřadu práce

Veškeré informace a podporu ze strany města Ostrava najdete přehledně zde: https://socialniveci.ostrava.cz/ukrajina-informace-ostrava/

Chci přispět finančně nebo hmotným darem

V České republice se rozběhla humanitární pomoc směřující k občanům Ukrajiny, která je organizována řadou ověžených a zkušených organizací, některé uvádíme níže. Na naší univerzitě je iniciativa směřující přímo pro zajištění potřeb uprchlíků, kteří jsou ubytovaní u nás na kolejích. Pokud jim chcete přispět na stravování v naší menze, zde najdete k tomuto informace: https://www.vsb.cz/cs/detail-novinky/?reportId=43294

SOS Ukrajina

Finančně můžete pomoci přes účet SOS Ukrajina, který zřídila organizace Člověk v tísni

Pomoc Ukrajině přes Český červený kříž

Na aktuální vývoj na Ukrajině reaguje i Český červený kříž, který je v neustálém kontaktu s Ukrajinským červeným křížem. Za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR zajišťuje zdravotnický materiál pro mobilní týmy Červeného kříže na Ukrajině, připravuje i další zdravotnický materiál nebo automobily. Český červený kříž také shromažďuje finanční prostředky na pomoc Ukrajině. 

Další pomoc:

Charita pro Ukrajinu: organizuje Charita Česká republika. 

Pomozte Ukrajině s Pamětí národa: organizuje sbírka Paměť národa.  

Pokud chcete přispět hmotnými dary, využijte sběrné místo, které zřídilo město Ostrava. Otevřeno bude až do odvolání sedm dní v týdnu, vždy od 8:00 hod do 20:00 hod.

Místo bylo zřízeno v halách na Wattově ulici v Ostravě-Přívoze, konkrétní adresa místa: Wattova 797/17, Ostrava-Přívoz, 702 00, kontaktní telefon 601 297 496 a také 601 297 870.

Potřebuji zajistit ubytování pro osoby postižené konfliktem

V případě, že potřebujete zajistit nebo hledáte ubytování, obraťte se na Centrum na podporu integrace cizinců (web v UA). Na univerzitních kolejích jsme momentálně na téměř vyčerpané ubytovací kapacitě. Pokud se kapacita uvolní, budou zde na webu informace aktualizovány.

Na webu Ministerstva vnitra ČR najdete další potřebné informace pro ukrajinské občany na území ČR a to česky i ukrajinsky: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Nabídka bezplatné lékařské péče pro ukrajinské uprchlíky

Chci se nabídnout jako dobrovolník

Zatím překladatele do ukrajinštiny poptávaly tyto organizace, pokud se chcete zapojit, prosím, kontaktujte je přímo:

Pokud se chcete zapojit jako dobrovolník do pomoci, hlaste se na https://www.pomahejukrajine.cz/. Do databáze se dostanou všechny organizace, které pak dobrovolníky osloví.

Nabídky brigád a práce

Naši studenti najdou nabídku přivýdělku na brigádách a práce na našem k+portálu: https://kportal.vsb.cz/
Zaměstnavatelé, kteří jsou připraveni přijmout studenty postižené válkou NOVĚ můžete k+ Portálu filtrovat pomocí tlačítka "Foreign employees welcome". Stejně tak budou označeny konkrétní nabídky vhodné pro tyto studenty.

Další možností je Online tržiště Czech Invest.

#ScienceForUkraine

#ScienceForUkraine, komunita dobrovolníků z řad studentů a vědců z akademických institucí v Evropě a po celém světě, vytvořila platformu, na které se shromažďují a šíří informace o možnostech podpory na univerzitní, národní a mezinárodní úrovni pro studenty a vědecké pracovníky z ukrajinských univerzit, kteří byli přímo postiženi ruskou invazí. VŠB-TUO tuto iniciativu podporuje. 

Jakým způsobem se může univerzita zapojit a jaké formy podpory lze nabídnut?