Skip to main content
Skip header
Report expired on 28. 5. 2017!

Miniškola robotiky VŠB-TUO připravuje soutěžící Robotické ligy 2016

Miniškola robotiky VŠB-TUO připravuje soutěžící Robotické ligy 2016
Robotická liga je soutěží, při níž studenti středních škol sestavují soutěžní mobilní robot, který má za úkol projet co nejrychleji soutěžní dráhu realizovanou kontrastní vodicí čárou. Do příprav a realizace soutěže se aktivně zapojují studenti Robotického Týmu Ostrava VŠB-TUO.

VŠB-TUO podporuje Robotickou ligu a umožňuje soutěžícím seznamovat se s problematikou programování robotů v rámci „Miniškoly robotiky“. Tento workshop je každoročně organizován studenty Robotického Týmu Ostrava katedry Kybernetiky a BMI Fakulty elektrotechniky a informatiky. Studenti se během jednodenního pobytu v Laboratoři průmyslové robotiky seznámí s mechanickou konstrukcí robotu, řídicím a senzorickým systémem, topologií programovacího modulu a nástroji pro jeho programování. Výsledkem celodenní činnosti jsou znalosti o programování robotu a praktické zkušenosti z realizace programů a jejich experimentálního testování. RTO realizuje v Prototypové laboratoři CPIT C112 pro Miniškolu robotiky stavebnici robotu s řídicím modulem Arduino Leonardo.

„Letošní ročník soutěží vyniká ve velké účasti soutěžních strojů sestavených ze stavebnic Lego. Studenti se s „lego roboty“ na soutěžích ale setkávají s mnohem výkonnější konkurencí řízenou např. moduly Arduino či přímo mikrokontrolery PIC nebo Atmel. Současně často na řízení robotu nahlížejí i díky grafickému programování tak trochu jako na „černou skříňku“ a neuvědomují si plně např. složitost řízení pohonů pomocí PID regulátorů či vlivy prostředí a polohy na funkci snímačů čáry. Právě díky soutěžím a setkávání s vrstevníky je možné, aby ze soutěže odjížděli motivováni k další práci a vylepšování svých konstrukcí, které předvedou při dalším klání," říká Bohumil Horák z Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Soutěže Robotické ligy jsou organizovány šestkrát ročně. Vždy na hostitelské střední škole. Tak se studenti mohou se svými konkurenty setkat při soutěžích na středních školách v Hranicích na Moravě, Jedovnici, Uničově, Bruntále ale i polském Rybniku a VŠB-TU Ostrava. Hranické robotování bylo první soutěží organizovanou v roce 2016. K soutěži se registrovalo celkem 123 studentů s 85 roboty z 23 škol. Soutěže byli přítomno i 10 pedagogů. Další klání v řetězci Robotické ligy bude „Robotic tournament“ organizovaný 9.4. na ZST Rybnik v Polsku a 6.5. „Jedobot“ v Jedovnici.

 

Created: 29. 3. 2016
Category:  News
Entered by:  Mgr. Blanka Marková
Department: 9920 - Public Relations
Back