Skip to main content
Skip header
Report expired on 21. 8. 2016!

Veřejná nabíjecí zásuvka

Veřejná nabíjecí zásuvka
VNZ umožňuje podporu elektromobility na všech významných úrovních.

Tým Systémy Alternativních Zdrojů Energií (dále jen SAZE) katedry kybernetiky a BMI, FEI VŠB-TU Ostrava se zaměřuje na oblast měření a řízení alternativních zdrojů energií. Dlouhodobě se zabývá technologiemi podpory a infrastruktury elektromobility s rozsáhlým plošným nasazením.

VNZ je jedním z produktů směřujících k hromadnému nasazení umožňujících podporu elektromobility na všech významných úrovních. Je ve vadal-proof provedení s využitím materiálů s dlouhodobou časovou odolností. Její využití je možné především pro nabíjení elektrických kol, skůtrů a motocyklů a elektromobilů. VNZ je namontována na veřejně přístupném místě s možností i dlouhodobého parkování automobilů (1-2 parkovací místa), skůtrů či kol (stojany), případně s dohledem monitorovacím CCD kamerovým systémem. Přeprogramování či nastavení provozu uživateli nebo stahování historie využívání VNZ je realizováno volitelně kabelem či bezdrátově.

Uživatel nalezne VNZ pomocí souřadnic GPS či apriorních znalostí. Připojí kabelem svůj elektrický dopravní prostředek (či spotřebič). Bezdrátově pomocí svého akreditovaného mobilního telefonu iniciuje (zapne) VNZ. V případě, že je odebírán elektrický proud, je měřen čas a zaznamenáván odebíraný výkon (energie). V případě, že se do nastaveného časového limitu odběr elektického proudu neinicializuje, je VNZ odpojena. Poskytovatel (investor) využívá periodicky (denně, měsíčně, …) historického záznamu kumulovaného ve VNZ, pro dopřesňování ekonomického modelu a dlouhodobé udržení služby.

Možné atributy provedení VNZ:

- Low-cost řešení (cena od 10tis.Kč)
- Podpora střídavého (AC) nabíjení 230V/15A (i 400V/32A)
- Přístup k energii bez časového omezení
- Apriorní místní dohledatelnost s využitím GPS/GSM
- Řízený přístup uživatele s využitím investorem volitelných bezdrátových technologií 
- List historie čerpání energie (uživatel, čas, množství odebrané energie)
- Zabránění neopráněného čerpání energie
- Zabránění nebezpečného dotyku živých částí odpojením VEZ bez odběru energie
- Podpora alternativních finančních modelů
- Minimální provozní náklady
- Pořizovací a provozní náklady zohlednitelné ve finančním modelu
- Technologie, servis, provoz a údržba jsou podpořitelné z dotačních titulů ČR a EU
- Jednoduchá a rychlá instalace a údržba

Dne 13.5.2016, díky spolupráci se společnostmi Motoscoot, Velorxtrike a Technické služby Opava,  byly uvedeny do demonstračního testovacího provozu první dvě VNZ integrované do sloupů veřejného osvětlení v Opavě (ul.Masařská) a ve Staré Bělé (průmyslový areál Centra elektromobility).

 

Created: 19. 5. 2016
Category:  News
Entered by:  Administrator
Department: 9920 - Public Relations
Back