Skip to main content
Skip header
Report expired on 10. 10. 2019!

Rodičovství, péče a vědecká profese: současnost a budoucnost,

 10. 10. 2019, 10:00 - 14:00
 Frýdlantský salonek Senátu Parlamentu ČR
Pozvánka k účasti na konferenci.

Rodinná politika, nastavení podmínek a požadavků pro výkon vysoce kvalifikované práce (typicky vědecké profese) a společenské normy mohou společně vytvářet protichůdné tlaky a vzniká tak prostředí, ve kterém je slaďování rodinného a profesního života pro rodiče, zejména matky, velmi nesnadné. V řadě případů čelí překážkám a omezením, které mohou přispět i k rozhodnutí z vědy odejít. Některé vysoce kvalifikované lidi taková situace dopředu odradí a oni pak před vědeckou dráhou upřednostní jiná zaměstnání. Výsledkem může být ztráta investic do vzdělání, ztráta nápadů pro českou vědu i poznatků, které by nás jako společnost posunuly dál.

Kapacity a ceny služeb péče o děti (včetně těch nejmenších), kariérní řády a grantové soutěže potýkající se s rodičovstvím, plánovaná opatření v nových politikách výzkumu a vývoje či otázky transparentnosti personální politiky na vysokých školách a výzkumných institucích. To je jen několik z oblastí, kterých se v diskusi dotkneme. Jaké jsou současné palčivé otázky spojené se slaďováním vědecké profese a povinností péče a jaké jsou možnosti konkrétních řešení? Co činí státní a veřejné instituce dnes a co pro zlepšení situace plánují do budoucna? Přijďte diskutovat s místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou, předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovou, předsedkyní Grantové agentury ČR Alicí Valkárovou a zástupci a zástupkyněmi ministerstev, výzkumných a vysokoškolských institucí i státních orgánů. V úvodu konference vystoupí předseda vlády ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš.

Program konference:

10.00 Zahájení konference

Andrej Babiš, premiér vlády ČR, předseda RVVI

Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR

10.30 Základní data a zjištění výzkumů

         Marcela Linková, Sociologický ústav AV ČR

11.00 Panel 1: Rodinná a sociální politika prizmatem vědecké profese

Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí 

Štěpán Jurajda, CERGE

Peter Šebo, Mikrobiologický ústav AV ČR

Klára Dvořáková, Ústav pro jazyk český AV ČR

Nikola Kostlánová, vědecká tajemnice CEITEC

12.00  Panel 2: Rodičovství, vědní politiky a role poskytovatelů

Pavel Doleček, náměstek sekce pro řízení vysokého školství MŠMT

Martina Děvěrová, státní tajemnice MPO

Pavel Baran, místopředseda RVVI

Alice Valkárová, předsedkyně GA ČR

Petr Konvalinka, předseda TA ČR

Petr Brož, Geofyzikální ústav AV ČR

13.00 Panel 3: Profese a péče: Co mohou dělat a dělají univerzity a výzkumné instituce

Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR

Klára Petrželková, iniciativa VĚDMA na podporu vědkyň matek

Pavel Stopka, Univerzita Karlova, BIOCEV

Filip Vostal, Filosofický ústav AV ČR

Zástupce/kyně Mendelovy Univerzity v Brně (v jednání)

14.00 Závěr

Účast na konferenci je bezplatná. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, a to nejpozději do pondělí 7. října 2019 (nebo do omezení kapacit).

Vstup přes recepci A (z Valdštejnské ulice) od 9.30 hod. Při vstupu do Senátu Parlamentu ČR je třeba se prokázat platným dokladem totožnosti a projít bezpečnostní kontrolou. Počítejte tedy s drobným zdržením na recepci.

Na akci zvou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. 

 

Created: 18. 9. 2019
Category:  Events
Entered by:  Administrator
Department: 9920 - Public Relations
Back