Skip to main content
Skip header

ECTS Course OverviewTransportation Structures

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code227-0051/02
Number of ECTS Credits Allocated5 ECTS credits
Type of Course Unit *Choice-compulsory
Level of Course Unit *First Cycle
Year of Study *
Semester when the Course Unit is deliveredWinter Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech, English
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
SKV02Ing. Václav Škvain
Summary
Purposes tutorial is arrange, collect, dejme, describe and duplicate of elementary problems of transportation structures; road structures; railway structures; public transportation; technology of building; building materials; projection; monitoring; drainage constructions.
Types of transportation structures; road structures; railway
structures; public transportation; technology of building; building materials; projection; monitoring; drainage constructions; European standards for transport constructions.
Learning Outcomes of the Course Unit
Purposes tutorial is arrange, collect, dejme, describe and duplicate of elementary problems of transportation structures; road structures; railway structures; public transportation; technology of building; building materials; projection; monitoring; drainage constructions.
Course Contents
1. Introduction. Development of transport infrastructure.
2. Road structures: introduction, legal regulations.
3. Vehicle dynamics.
4. Types of road structures. Capacity.
5. Drainage of road constructions.
6. Bridges.
7. Security devices. Environmental aspects of transport infrastructure.
8. Railwais: introduction, history, legal regulations.
9. Railway vehicles dynamics and kinematics.
10. Railway supertructure.
11. Railway substructure.
12. Railway stations.
13. Building structures on railways.
14. Railway transport in urban centers.
Recommended or Required Reading
Required Reading:
Esveld, C. Modern Railway Track, MRT-Productions, 2001, ISBN 90-800324-3-3
Highway Design Manual, California Transport Department.
Dopravní stavby – Kaun, Kubát (ČVUT 1998)
Silnice a dálnice – Kaun, Luxemburk (ČVUT 1996)
Zákon č. 13/1997 (O pozemních komunikacích), vyhl. č. 104/1997 vč. změn
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 602 Projektování křižovatek na silničních komunikacích
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Železniční stavby-železniční spodek a svršek – Plášek, Zvěřina, Svoboda,
Mockovčiak (CERM2004)
Železniční stavby, Návody do cvičení - Plášek (VUT-Brno 1998)
Železniční stavby 1. A 2. díl – Kubát, Tyc (ČVUT 1997)
Železniční stavby projektování - Kubát a kol. (TK 8, ČKAIT 1998)
Železniční stavby 20 - Krejčiříková (ČVUT 2000)
Železniční stavby 10 – návody do cvičení - Krejčiříková (ČVUT 2000)
Kolejová doprava ve městě - Kubát,Tyc, Krejčíříková- (ČVUT 1998)
Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah …
ČD-S3 Železniční svršek,
ČD-S4 Železniční spodek
vzorové listy ČD
TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic
Recommended Reading:
Highway Capacity Manual (HCM), Transportation Research Board, Washington, D.C., 2000, ISBN 0-309-06681-6.
Design Manual M 22-01.06, (WSDOT) Washington State Department of Transportation, December 2009.
Design Manual for Roads and Bridges (DMRB), The Highways Agency, The Scottish Office Development Department, TheWelsh Office Y SWYDDFA GYMREIG, The Department of Environment for Northern Ireland, February 2008.
Kapacita dálnice Manual (HCM), dopravy Vědecká rada, Washington, DC, 2000, ISBN 0-309-06681-6.
Design manuál M 22 - 01.06, (WSDOT), Washington stát, ministerstvo dopravy, prosinec 2009.
Design manuál pro silnice a mosty (DMRB), stavební úřad, oddělení vývoje pro Skotsko, TheWelsh Office Y SWYDDFA GYMREIG, odboru životního prostředí pro Severní Irsko, únor 2008.
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Individual consultations, Tutorials
Assesment methods and criteria
Tasks are not Defined