Skip to main content
Skip header

ECTS Course OverviewAssembling Works and Automatization of Assembling Works

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code346-0506/01
Number of ECTS Credits Allocated4 ECTS credits
Type of Course Unit *Choice-compulsory
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *
Semester when the Course Unit is deliveredWinter, Summer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech, English
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
NOV92prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
PAG016Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Summary
Teaching is sighting to teoretical and practical undertanding of final period of production. The aim of subject is define, in detail describe and include process of assembly to the areas manufacturing. Graduate of subject will be able to suggest progress of assembly production establishment and evaluate his influence on resulting accuracy establishment. Estimation production results by technical, quality and economist aspects.
Learning Outcomes of the Course Unit
The goal is to define in detail describe the process of installation and integrated into the production. Graduate course will be able to propose a procedure for assembling production equipment and assess its impact on the resulting accuracy of the device.
Course Contents
The program of lectures:
1st The position of the assembly in the manufacturing process
2nd Technological design components of the assemlby
3rd Reciprocal security component interchangeability
4th Technical preparation of assembly
5th Technological aspects of product assembly
6th Control of the shape and relative positions of components
7th Assembly of basic components
8th Assembly lines
9th Assembly work, systems and lines
10th Orientation mechanisms
11th Manipulators and robots in the assembly process
12th Design of assembly systems
13th Ergonomy, people in the installation process and load man at work in the assembly
14th Trends in innovation, production and assembly

Exercise program:
1st Division of assembly operations
2nd Breakdown of the different stages of product manufacturing process
3rd Basic statistical data processing in the assembly process
4th Evaluation of statistical data
5th Analysis of dimensional circuits.
6th Solution dimensional circuits and applications in practice
7th Laboratory work, exam 1 - Solutions dimensional circuits, and evaluation of statistical data
8th Laboratory work to enter the program - Laboratory measurements
9th Laboratory work
10th Laboratory work
11th Enter term project
12th Processing semester project
13th Processing semester project
14th Final evaluation, awarding credits
Recommended or Required Reading
Required Reading:
SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. 2nd edition. New York : Oxford University Press, 2005. 651. p. ISBN 0-19-514206-3.
WHITNEY, Daniel E. Mechanical Assemblies: Their Design, Manufacture, and Role in Product Development.
PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57.
PETRŮ, J.; ČEP, R. Základy montáže [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012 [cit. 2012-10-25]. Scripta electronica. s. 123. Dostupné na WWW:< http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory>. ISBN 978-80-248-2773-5.
PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57.
BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II – 1. díl. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TUO, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1822-1.
BRYCHTA, J.; ČEP, R.; NOVÁKOVÁ, J.; PETŘKOVSKÁ, L. Technologie II 2. díl. Ostrava : Ediční středisko VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 150. ISBN 978-80-248-1822-1.
BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3.
Recommended Reading:
SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. 2nd edition. New York : Oxford University Press, 2005. 651. p. ISBN 0-19-514206-3.
WHITNEY, Daniel E. Mechanical Assemblies: Their Design, Manufacture, and Role in Product Development.
HAVRILA, M. Automatizovaná montáž. Prešov : FVT Prešov, 1997.
HOFMANN, Petr. Technologie montáže. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. 90 s. ISBN 80-7082-382-8.
KAUFMAN, M. a kol. Racionalizace interních montáží. Praha : SNTL Alfa Praha, 1980. 350 s.
MÁDL, Jan. Technologie obrábění a montáže : návody ke cvičení. 2. vyd. Praha : České vysoké učení technické, 1990. 162 s.
PLACHER, Z. Technologie montáže. Praha : ITP Praha, 1967.
SCHRÖCK, Joseph. Montáž, lícování a měření. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury – Redakce strojírenské literatury, 1965. 306 s. 04-290-64.
SLANINA, F. a kol. Montáž v strojárskych a elektrotechnických výrobách. Bratislava : Alfa Bratislava, 1990.
VALENTOVIČ, Ernest. Technológia montáže. Bratislava : STU Bratislava, 1999. 96 s.
VASILKO, Karol; HRUBÝ, Jindřich; LIPTÁK, Ján. Technológia obrábania a montáže. Bratislava : Alfa Bratislava, 1991. 496 s. ISBN 80-05-00807-4.
VLACH, Bohumil a kol. Technologie obrábění a montáží. 1. vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. 472 s. 04-203-90.
VIGNER, M.; ZELENKA, A.; KRÁL. Metodika projektování výrobních procesů. Praha : SNTL Praha, 1984.

Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH OBORŮ PROSTŘEDNICTVÍM MODULÁRNÍ INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0459 viz http://projekty.fs.vsb.cz/459/.
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Tutorials, Experimental work in labs
Assesment methods and criteria
Tasks are not Defined